NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Slimmer en beter bouwen belangrijker dan sneller en goedkoper

door: Webbeheer
| Management

SlimmerBouwen

“Smarter, faster, cheaper, better.” Aan de hand van deze steekwoorden wordt menig project tegenwoordig bekeken. Hoe kijkt de Nederlandse bouw- en installatiesector zelf aan tegen de ontwikkelingen om steeds slimmer, sneller, goedkoper en beter te bouwen? USP Marketing Consultancy deed onderzoek onder 700 bouwprofessionals.

USP heeft onderzocht in hoeverre de sector zelf van mening is dat er de komende jaren slimmer, sneller, goedkoper en met een betere kwaliteit gebouwd moet worden. Het blijkt dat alle marktpartijen unaniem van mening zijn dat er vooral slimmer en beter gebouwd moet worden. Alleen afbouwers zetten slimmer bouwen niet op de eerste positie, maar kiezen voor betere kwaliteit.

SlimmerSnellerBeterBouwenMinimaal 60% van elke marktpartij zegt dat slimmer en beter bouwen het streven moet zijn. Wat de aspecten sneller en goedkoper betreft is het percentage dat zegt dat dit van toepassing is maximaal 50%. Tevens zijn bij sneller en goedkoper bouwen grote groepen professionals te vinden die vinden dat deze aspecten niet van toepassing zijn op de Nederlandse bouw- en installatiesector. Dit varieert van 44% tot 71% van de doelgroep, beschrijft USP.

Visie USP

Hoewel de aspecten los van elkaar gevraagd zijn, hoeven ze elkaar uiteraard niet uit te sluiten. Als er bijvoorbeeld slimmer gebouwd gaat worden, dan kan er ook al in de ontwerpfase gekeken worden hoe het project eventueel goedkoper gerealiseerd kan worden. Een andere ontwikkeling die natuurlijk effect heeft op deze aspecten is die van prefabricage / modulair bouwen. Als er meer in ‘fabrieken’ onder geconditioneerde omstandigheden geproduceerd wordt, worden veel negatieve effecten uitgesloten of in ieder geval geminimaliseerd. Te denken valt aan faalkosten, transportkosten, wachttijden, e.d.

Bron: USP Marketing Consultancy

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid