NOA Menu

NOA Kenniscentrum

SER adviseert over nieuw in te voeren Calamiteitenregeling

door: Gert van der Meulen
| Personeel

SER adviseert om de WW-regelingen onwerkbaar weer, waaronder vorstverlet en werktijdverkorting, te behouden. Dat staat in een briefadvies dat de SER aan minister Asscher van SZW heeft gezonden. De minister had de SER om hulp gevraagd inzake het invoeren van een Calamiteitenregeling.

De Sociaal Economische Raad vindt dat de uniformering van wachttijden en uitvoeringsbepalingen die de nieuwe Calamiteitenregeling bevat geen recht doen aan de verscheidenheid tussen - en eigenheid van - branches. Daarom meent de SER dat werkgevers en werknemers de mogelijkheid moeten behouden om hierover in cao’s afspraken te maken.

Huidige situatie: per sector verschillend

Op dit moment maken werkgevers en werknemers bij cao afspraken over onwerkbaar weer die aansluiten bij de omstandigheden in hun branche. Sommige branches hebben nu geen wachttijd. Andere branches hebben een wachttijd van twee of zes weken, of kennen helemaal geen mogelijkheid om er gebruik van te maken. In de afbouwsector kennen we op dit moment, vanwege de loondoorbetalingsverplichting in de cao, geen mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling.

De minister verklaart dergelijke afspraken algemeen verbindend waarna ze door het UWV worden uitgevoerd. De premies worden door de sector zelf opgebracht. De premie voor de bouw is bijvoorbeeld beduidend lager dan die voor de bitumineuze dakdekkers. Procentueel is de opslag op de WW-sectorpremie klein, voor individuele kleine ondernemers zijn de bedragen echter substantieel.

Voorgestelde Calamiteitenregeling: één uniforme regeling

De nieuwe voorgestelde Calamiteitenregeling WW, die op 1 april 2016 in zou gaan, zal volgens de SER tot grote veranderingen voor branches leiden. Deze regeling stelt in het geval van onwerkbaar weer als voorwaarde dat tenminste 20% van de totale arbeidscapaciteit per kalenderweek niet kan worden benut gedurende meer dan drie kalenderweken in de periode van 1 november tot 1 april. Ook in het geval van andere niet-economische calamiteiten geldt een uniforme eigenrisicoperiode, namelijk van twee weken. Met een uniforme wachttijd en uniforme uitvoeringsbepalingen wordt een einde gemaakt aan de mogelijkheid om tot maatwerk per cao te komen. Dat doet geen recht aan de belangen en specifieke omstandigheden van de branches.

In lijn met het Sociaal Akkoord

De SER adviseert de bestaande onwerkbaar weerregeling (artikel 18 WW) en de werktijdverkortingsregeling (artikel 8 BBA) te handhaven met de daarbij behorende uitvoeringspraktijk. Dat betekent dat de werknemer geen loonverlies heeft als gevolg van de calamiteit, omdat ofwel het loon wordt doorbetaald, ofwel het loon wordt aangevuld tot 100% terwijl de werknemer een WW-uitkering ontvangt.

Dit is ook in lijn met de in het Sociaal Akkoord afgesproken grotere verantwoordelijkheid van sociale partners voor werkloosheid en WW. De SER zal naar verwachting vóór 1 december a.s. adviseren over de arbeidsmarktinfrastructuur en WW. In dat advies wordt de grotere verantwoordelijkheid verder ingevuld.

Download een kopie van de adviesbrief van de SER. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid