NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Sectorpremie WW (waarschijnlijk) fors omlaag

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Premiedaling

De sectorpremie WW is de premie waaruit onder andere de eerste zes maanden van een WW-uitkering wordt betaald. Het premiepercentage is afhankelijk van de mate van instroom in de WW, die een bepaalde sector heeft. Hoe meer instroom, hoe hoger de premie. Deze premie wordt jaarlijks door het UWV vastgesteld. 

Voordat het UWV de premie vaststelt, mogen de sociale partners, waaronder NOA voor de afbouwsector, een advies geven over de hoogte van deze premie. Daarbij geeft het UWV wel aan tussen welke bandbreedte die moet liggen. In de afgelopen jaren is er door de crisis een sterke instroom in de WW geweest en dat heeft geleid tot een flink hoge premie. In 2015 bedraagt deze premie 6,13% en komt volledig voor rekening van werkgevers. 

Ook voor 2016 moet er weer een premie worden vastgesteld. Door de inmiddels sterk verlaagde instroom in de WW en de te verwachten positieve economische vooruitzichten, kan de premie verlaagd worden. Uitgaande van de bandbreedte die het UWV heeft aangegeven, heeft NOA geadviseerd het laagste premiepercentage aan te houden. Het UWV volgt in de meeste gevallen de adviezen van de sector. Als dat ook nu het geval is, zou de premie per 1 januari 2016 verlaagd worden naar 2,04%. Een forse verlaging van ruim 4%, die in ieder geval zal bijdragen aan het verlagen van de werkgeverslasten. Zodra het UWV de premie definitief heeft vastgesteld, zullen wij u daarover uiteraard informeren.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid