NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Sectorpremie WW daalt verder

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Ww Premie Sector

Volgens het UWV daalt voor het vijfde jaar op rij de gemiddelde sector-WW-premie, die werkgevers moeten betalen. Dat deze sectorpremie in 2019 (fors) daalt, komt o.a. doordat volgend jaar voor het laatst wordt gewerkt met deze premievorm. De sectorpremie WW wordt onder meer gebruikt voor het betalen van een WW-uitkering in de eerste zes maanden van werkloosheid.

UWV heeft de nota Premievrijstelling sectorfondsen 2019 gepubliceerd, met daarin de sectoraal gedifferentieerde premies voor 2019. De gemiddelde sectorpremie daalt flink: van 1,28% in 2018 naar 0,77% in 2019. De meeste sectoren krijgen te maken met een lager premiepercentage. Als redenen hiervoor noemt het UWV de aanhoudende gunstige economische vooruitzichten, die ervoor zorgen dat er minder WW-uitkeringen betaald hoeven te worden en het plan voor de beëindiging van de sectorpremies (en sectorfondsen) per 1 januari 2020. Dit laatste is opgenomen in het gisteren door Minister Koolmees gepresenteerde wetsvoorstel inzake de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Over de mogelijke gevolgen voor de sector Afbouw hiervan, zullen wij u op een later moment uitgebreid informeren. 

Premiedaling

De daling van de premie voor de sectorfondsen WW geldt ook voor de afbouwsector. Hoewel NOA reeds tijdig een verzoek had ingediend om de sectorfondsen van de Afbouw (sector Stukadoors, waaronder de stukadoors en vloerenleggers) en de Natuursteen (sector Steenhouwers zoals deze genoemd worden door het UWV) samen te voegen, heeft het UWV dit niet gedaan en de bestaande indeling gehandhaafd. De sector Plafond- en Wandbedrijven valt al sinds jaar en dag, op basis van indelingen in het verleden, onder sectorfonds Bouwnijverheid. Samenvoeging van deze sector met de Afbouw bleek niet haalbaar voor het UWV. Ook in dit sectorfonds is echter sprake van een flinke daling. Door het niet samenvoegen van de twee bovengenoemde sectoren zou de premie voor het sectorfonds Stukadoren niet verlaagd worden. Na stevig onderhandelen met het UWV is dit echter toch gelukt. 

De premies voor de diverse sectoren zijn voor 2019 als volgt:

  • Sector Stukadoren (sectorcode 57) wordt met ingang van 1-1-2019 verlaagd van 0,32% naar 0,2%
  • Sector Steenhouwersbedrijf (sectorcode 60) wordt met ingang van 1-1-2019 verlaagd van 0,16% naar 0%. 
  • Sector Bouwnijverheid (sectorcode 03) gaat van 1,63% (gemiddeld) naar 0%.  

WAB introduceert nieuw systeem voor WW-premie

Zoals het er nu naar uitziet, op basis van het wetsvoorstel van de WAB, zal 2019 waarschijnlijk het laatste jaar zijn waarin het huidige systeem van sectorale premiedifferentiatie wordt gehanteerd. Het kabinet regelt namelijk in het voorstel dat per 1 januari 2020 de hoogte van de WW-premie in het kader van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) werkgevers een (fors) hogere WW-premie gaan betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract. Om in aanmerking te komen voor de lagere WW-premie voor vaste contracten gelden volgens het wetsvoorstel diverse voorwaarden. Wat deze precies worden en wat daarvan de gevolgen voor de afbouwsector zijn, zullen wij u later uitgebreid over informeren. In ieder geval leidt de voorgenomen wetswijziging in 2019 alvast tot een lagere sectorpremie WW en dat is in ieder geval mooi meegenomen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid