NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Schriftelijke waarschuwing

door: Gert van der Meulen
| Personeel


Als een medewerker zich (herhaaldelijk) niet houdt aan de regels in uw bedrijf of de verplichtingen in zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt, moet u maatregelen treffen. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar u start doorgaans met een goed gesprek, gevolgd door een schriftelijke waarschuwing. Als werkgever kunt u uw werknemers sancties opleggen.

In het arbeidscontract legt u vast dat een werknemer zich goed dient te gedragen. Houdt een werknemer zich niet aan uw instructies of misdraagt hij zich, dan mag u corrigerend optreden en een sanctie opleggen. Wel moet de sanctie in evenwicht zijn met de overtreding: een eerste keer twee minuten te laat komen mag u uiteraard niet bestraffen met een ontslag op staande voet.

Waarschuwing

Als uw werknemer een overtreding begaat of zijn verplichting niet nakomt, kunt u hem een waarschuwing geven. Daarbij geeft u natuurlijk aan dat hij dit niet meer moet doen. Met het oog op dossieropbouw is het wel zaak dit schriftelijk vast te leggen. Hierbij moet worden geregistreerd wat hij heeft gedaan, wanneer hij dit heeft gedaan, wanneer u hem daarop heeft aangesproken en het feit dat u hem heeft gewaarschuwd.

Het is verstandig de waarschuwing, nadat u de werknemer allereerst mondeling hebt gewaarschuwd en hebt toegelicht waarom u dit niet meer wil, de brief per gewone en aangetekende post toe te zenden.

Er zijn diverse redenen waarom u uw werknemer een waarschuwing wilt geven: de werknemer is regelmatig te laat, heeft ongeoorloofd verzuimd, of heeft misschien materialen/eigendommen van het bedrijf vervreemd. Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief ‘schriftelijke waarschuwing schending van de regels gebruiken’. En constateert u dat een werknemer niet voldoet aan de gestelde functie-eisen en u wilt officieel waarschuwen dat uw medewerker zich in bepaalde werkzaamheden dient te verbeteren, dan gebruikt u daarvoor de voorbeeldbrief ‘niet voldoen aan functie-eisen’.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid