NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Scholing

door: Gert van der Meulen
| Personeel Management

In deze economisch moeilijke tijd is het voor veel Erkende leerbedrijven en Samenwerkingsverbanden niet verantwoord om tegen relatief hoge kosten een leer-arbeidsovereenkomst aan te gaan met leerlingen.

In de kern komen de afspraken op het volgende neer

  1. De Scholingsdag hoeft niet te worden doorbetaald. De Scholingsdag moet wel voor scholing worden aangewend;
  2. De lonen worden fors verlaagd;
  3. Werkgevers die leerlingen na afloop van de opleiding een overeenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden, ontvangen daarvoor een financiële bijdrage.

Zoals aangegeven, geldt de regeling alleen vo or leerlingen die tussen 1 mei 2013 en 1 mei 2014 met de opleiding beginnen. De regeling blijft voor deze categorie leerlingen gedurende de gehele opleiding van toepassing. Deze regeling geldt dus niet als BBL-leerlingen voor 1 mei 2013 met de opleiding zijn begonnen. Dan moeten de normale cao-bepalingen worden nageleefd.

Wat te doen met leerlingen die onder de oude crisisregeling vallen?

Cao-partijen hebben afgesproken dat de oude crisisregeling komt te vervallen. Deze leerlingen vallen ook onder de nieuwe tijdelijke afspraken, die wij hierboven hebben vermeld. Zoals aangegeven geldt dat de Scholingsdag niet doorbetaald hoeft te worden en kunnen zij alleen aanspraak maken op de lonen zoals in de bovenstaande beloningstabel is aangegeven. De aangepaste lonen zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Stimulans arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Cao-partijen willen werkgevers ook stimuleren om werknemers na afronding van de opleiding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Als de leerling één jaar na indiensttreding nog steeds bij dezelfde werkgever in dienst is, wordt een maximale subsidie gegeven van € 1500,-. Voor meer details verwijzen u graag naar de letterlijke tekst van de afspraken.

Bekijk hier de exacte afspraken van deze nieuwe dispensatieregeling. Vragen, of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid