NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Schikken op de gang; een onverwachte uitkomst

door: Ingeborg van Leusden
| Praktijk

Een gewaarschuwd mens...

In mijn laatste bijdrage van 2018 wil ik u graag nog een keer de rechtszaal mee innemen. Dit keer met een zaak tussen een aannemer en een NOA-stukadoor. Het NOA-lid wilde, vanwege openstaande facturen van meerdere werken, veel geld van de aannemer hebben. Op 1 werk was er een verschil van mening over de kwaliteit van het werk. De aannemer claimde daardoor schade te hebben geleden, maar die claim was niet heel kansrijk.

Op de zitting hebben beide partijen uitvoerig verteld over hun bevindingen van de zaak. Het NOA-lid vertelde dat ze al jaren samenwerkten en dat dit altijd naar tevredenheid ging. Op het werk waar discussie over was, had het NOA-lid enkel gestukadoord en niet gesausd. Iets wat hij normaal wel altijd doet. Degene die de wanden had afgewerkt heeft dat niet goed gedaan, aldus het NOA-lid. Hoewel de aannemer er anders over dacht, erkende hij wel dat partijen voordien altijd fijn met elkaar gewerkt hebben.

Op de gang

Dat gaf de rechter aanleiding om partijen voor te stellen toch nog eens met elkaar in gesprek te gaan over een regeling. Dus, werden we de gang opgestuurd om te kijken of een minnelijke regeling mogelijk was. Namens het NOA-lid heb ik direct duidelijk gemaakt dat een regeling enkel kon worden bereikt als de aannemer het NOA-lid zou betalen (en dus de tegenvordering van tafel ging). Dat was akkoord. De onderhandelingen gingen over de hoogte van het te betalen bedrag door de aannemer. En daar gebeurde iets wat ik niet vaak meemaak. De aannemer vertelde dat het zakelijk heel slecht ging en dat hij maar maximaal een bepaald bedrag betalen kon.

Beste oplossing

Omdat partijen elkaar al zo lang kennen, was het in dit geval de beste oplossing om partijen samen - zonder advocaten - te laten praten. Ze kunnen vrijuit praten en dat kan tot een oplossing leiden. Dat gebeurde ook. Partijen kwamen tot een regeling. Hoewel het uiteindelijke bedrag echt wel lager lag dan vermoedelijk zou worden toegekend als er vonnis zou zijn gewezen, wilde het NOA-lid in dit geval met minder genoegen nemen. Dit omdat de kans dat er echt betaald zou worden dan het grootste was. Een vonnis zou nog wel eens een half jaar op zich kunnen laten wachten en het is maar de vraag of de aannemer dan nog een bedrijf heeft. Maar het NOA-lid vond het ook oprecht vervelend in welke situatie de aannemer was beland en hij geloofde echt dat het financieel heel slecht ging.

Privé-middelen

Het bedrag van de schikking moest uit privé-middelen worden betaald en daar was de echtgenoot van de aannemer - die ook bij de zitting aanwezig was - minder blij mee. Dat was duidelijk merkbaar aan het einde van de zitting. Zij beende boos de rechtszaal uit en wij hebben haar niet meer gezien. Het schikkingsbedrag is keurig op tijd betaald!

Mijn kantoorgenoot Gert van Gorcom en ondergetekende wensen u hele gezellige feestdagen toe en een mooi 2019! Ook in 2019 zijn wij u weer graag van dienst met adviezen en staan wij u waar nodig bij in gerechtelijke procedures.

Column Ingeborg van Leusden - Afbouwzaken 10 - 2018

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid