NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Samenwerkingsverband STUC Noord-Nederland werkt echt

door: Webbeheer
| Personeel Management

Samenwerkingsverband Noord Nederland

STUC Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van ongeveer 70 afbouwbedrijven in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder. STUC neemt jaarlijks een groep leerlingen in loondienst en zorgt ervoor dat er voldoende leerwerkplekken beschikbaar zijn. De praktijkopleiding vindt voor een groot deel plaats bij een van de aangesloten erkende leerbedrijven. Aanvullend verzorgt STUC in het Vakcentrum bij aanvang van de opleiding zogenaamde Voorschakeltrajecten en in de winterperiode de Praktijk Aanvullende Scholing. Deze scholing vergemakkelijkt het werken en leren in de beroepspraktijk. STUC werkt voor de uitvoering van de opleiding nauw samen met het ROC en verzorgt opleidingen op niveau 1 t/m 4 (Assistent Afbouw, Stukadoor, Plafond- en Wandmonteur, Gezel Stukadoor en de Kader- en Ondernemersopleiding).

Alle 50 leerlingen zijn continu aan het werk bij de 70 aangesloten stukadoorsbedrijven. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland doet het - naar omstandigheden - goed.

Frans Buwalda, directeur van STUC Noord-Nederland vertelt met verve over de resultaten van het samenwerkingsverband, gevestigd in Assen.

De voordelen voor de aangesloten bedrijven zijn duidelijk: maatwerk tegen geringe kosten en weinig risico. Het opleiden van jong talent is en blijft noodzakelijk. “Als we het nu niet doen, dan mist de afbouwbranche over enkele jaren de boot.”

De statistieken tonen glashelder aan dat de afbouwbranche over enkele jaren grote tekorten heeft aan goed opgeleide mensen. De noodzaak tot opleiden van jonge stukadoors blijft dus onverminderd groot. “Over enkele jaren is er op de arbeidsmarkt een groot gebrek aan goede stukadoors. Het is echt nu tijd om hierop in te spelen.” Daarom is het zo goed te kunnen melden dat er veel maatregelen zijn om het opleiden van leerlingen aantrekkelijk te maken. Ik vertel geïnteresseerden er graag over.”

Buwalda ziet aan de andere kant ook de financieel lastige situatie van ondernemers. “De voorwaarden voor afbouwondernemers - groot en klein - om aan te sluiten bij ons samenwerkingsverband zijn de moeite waard. Tegen geringe kosten zijn ze verzekerd van goede leerlingen, een prima service en ondersteuning. Zij dragen geen risico voor ziekteverzuimkosten van de leerlingen. Deze kosten worden collectief gedragen.

“De omstandigheden voor ons werk zijn niet makkelijk. Het draait om creativiteit tijdens de crisis. Met de inzet van tientallen betrokkenen lukt het om een mooie groep jonge mensen op te leiden tot goede enthousiaste stukadoors. Zij zijn de belofte voor de toekomst en daar zijn we trots op.”

Frans Buwalda is de drijvende kracht achter STUC Noord-Nederland. Samen met zijn team verzorgt hij sinds kort ook de plafond- en wandopleiding in Assen die nieuw leven is ingeblazen. In de regio Noord-Holland is, na de (tijdelijke) opheffing van het samenwerkingsverband in Purmerend, STUC Noord-Nederland ook incidenteel actief.

Goede match

Het argument dat leerlingen duur zouden zijn, weerspreekt Frans Buwalda op eenvoudige wijze. “Het samenwerkingsverband neemt die kosten juist voor zijn rekening. De jongens zijn in dienst van dit collectief. Aangesloten bedrijven kunnen bij ons naar behoefte leerlingen inhuren. Voor een langere periode van enkele maanden tot een jaar. Maar ook voor korte tijd; zelfs een week, een dag.

De kracht van het samenwerkingsverband is dat we kijken naar een goede match tussen leerling en bedrijf. Heeft de leerling de gevraagde ervaring, past hij binnen de cultuur van het bedrijf? Ik stuur uitsluitend gekwalificeerde jongens met een goede werkmentaliteit en instelling. Ze hebben in ieder geval de basiskennis van het werk dat ze moeten gaan doen. Aan deze zaken besteden we ruim aandacht. Uitzendorganisaties, zo hoor ik vaak, hebben hier nauwelijks oog voor.

Vorige maand kon ik een jongen plaatsen, die veel aanleg heeft voor het stukadoorsvak. Hij heeft last van angststoornissen, daarom heb ik hem bij een bedrijf geplaatst waar hij in rustige omstandigheden kan werken. Zulke plaatsingen geven een goed gevoel. De ondernemer en jongen zijn geholpen en de branche ook want een veelbelovend talent blijft behouden voor de afbouw.”

Stuc Noord-Nederland gelooft in werken én leren. “Dit is de beste methode voor onze jongens. We hebben een BOL-opleiding (Beroepsopleidende leerweg), maar veel leerlingen gaan naar de BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg). Zij voelen zich als een vis in het water bij de combinatie van theorie en praktijk.

Ander voordeel is dat STUC Noord-Nederland een grote inbreng heeft in het lesprogramma en de lesstof. We stellen gezamenlijk het rooster op en op deze wijze sluiten we heel goed aan bij de wensen en behoeften van de ondernemers.” 

Probeer het eens

Buwalda is er trots op dat alle 50 leerlingen in dienst zijn van STUC Noord-Nederland. “Niemand heeft een rechtstreeks dienstverband bij een van de aangesloten bedrijven. Voor de leden de zekerheid dat de leerlingen goed opgeleid en begeleid worden. Deelname aan STUC Noord-Nederland is meer dan alleen een financiële kwestie.

Ook voor kleinere bedrijven is aansluiten aantrekkelijk. “Het mooie is dat je geen grote onderneming hoeft te hebben. De voorwaarden om leerbedrijf te worden zijn niet onoverkomelijk. Informeer er gerust naar bij ons. Probeer het eens. Vorige week gaf ik een twijfelende ondernemer kosteloos 2 dagen een leerling mee. Na de eerste dag belde hij om te zeggen dat hij zich aanmeldt, zo goed is het hem bevallen.”

Op zoek naar voldoende leerplekken kijkt STUC Noord-Nederland ruim om zich heen. De aanvraag van een culturele stichting om een vergaderzaal te stuken, honoreerde Buwalda met plezier. In de vorm van een leerlingproject, gekoppeld aan één van de leerbedrijven.

Met wat extra mankracht zijn alle betrokkenen tevreden. Steeds meer werk bij leerbedrijven komt bij particulieren vandaan. Waar mooie kansen zijn, grijpt het samenwerkingsverband ze.

Jongens die een opleiding willen volgen bij het samenwerkingsverband moeten wel wat in huis hebben. “Aanleg voor het vak natuurlijk, maar zeer zeker ook een goede instelling: op tijd komen, leergierig zijn en de armen uit de mouwen steken. Kritisch zijn mag. Graag zelfs, maar dan wel op positieve wijze. Bij de selectie van nieuwe leerlingen voor onze opleidingen letten we hier nadrukkelijk op.”

Flexibele inzet

De inzet van leerlingen bij de leerbedrijven is behoorlijk flexibel. Zowel wat werk betreft, als dagen van de week en locatie. Twee dagen bij een stukadoorsklus in Meppel, dan 4 weken bij een nieuwbouwproject in Assen en vervolgens anderhalve maand voor een uitbouw van een particuliere woning in Steenbergen om een voorbeeld te noemen. Een rijbewijs is noodzakelijk voor onze jongens. “Dit is onmisbaar! Als ze het nog niet hebben, dan regelen we met een plaatselijke rijschool theorielessen in ons Vakcentrum. En voor de rijlessen worden ze hier opgehaald en weer afgeleverd.”

Stuc Noord-Nederland heeft een Flexpool met talentvolle leerlingen. “De vraag naar deze jongens is groot. Velen van hen krijgen een definitieve plaatsing. Hierdoor dreigde een tijdje geleden de Flexpool leeg te lopen. Ik heb toen oud-leerlingen niveau 2 gebeld om te vragen of ze bij ons de vervolgopleiding willen doen. Dat wilden de meesten graag, want ze zaten thuis, het uitzendbureau deed niets voor ze. Zo was mijn vijver weer gevuld, zijn ondernemers geholpen met goede jonge mensen en hebben deze jongens weer perspectief op een goede toekomst. Momenteel zie ik weer dat bedrijven deze nieuwe jongens een definitieve plaatsing aanbieden. Binnenkort moet ik dus andere oud-leerlingen bellen om de Flexpool goed gevuld te houden.”

Noord-Holland

De regio Noord-Holland valt sinds kort onder STUCNoord-Nederland. Met dezelfde inzet en energie worden hier leerbedrijven en leerlingen aan elkaar gekoppeld. “Het is mooi te zien dat we goede resultaten boeken. Ons netwerk is er goed en wordt steeds groter. Ook in dit deel van Nederland heeft de afbouw behoefte aan goede, betaalbare oplossingen. Werken aan de toekomst waarin er voldoende goed opgeleide vakmensen zijn.

Onze kracht is de trots op de mooie vakken in de sector afbouw. De leerlingen voelen zich serieus genomen, de bedrijven zien dat de samenwerking ook écht werkt”, besluit Frans Buwalda.

Meer info op www.stucwerkenleren.nl

Fotografie: De Beeldredaktie / Marcel J. de Jong

 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid