NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Reparatie 3e WW-jaar komt er aan

door: Gert van der Meulen

Reparatie 3e jaar WW

Minister Asscher heeft bekend gemaakt dat werknemers per economische sector premie gaan afdragen in cao-fondsen, van waaruit de WW na het tweede jaar ziekte betaald moet worden. Hoe dit concreet gaat werken voor onze afbouwsector en hoe hoog de premie wordt, is nog niet bekend.

In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben werkgevers en vakbonden afgesproken dat de reparatie van het derde jaar WW, nadat in de wet zelf de uitkering beperkt was tot 24 maanden, via cao’s gerepareerd zou kunnen worden. Na lang onderhandelen tussen kabinet, werkgevers en vakbonden zijn er nu afspraken gemaakt op welke wijze dit kan gebeuren. Dit heeft zo lang geduurd, omdat men het lange tijd niet eens kon worden over de uitwerking en financiële onderbouwing. Daar is men het thans over eens geworden. 

Indeling in sectoren

Werknemers gaan per economische sector (welke dat precies zijn is nog niet helemaal helder) premie afdragen in cao-fondsen, waaruit de WW na het 2e jaar betaald moet worden. Dit is afgelopen week door minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) aan werkgevers en vakbonden medegedeeld. Daarmee heeft feitelijk het kabinet ook zijn goedkeuring aan de reparatie gegeven. 

Hoe gaat de regeling er in principe uit zien?

Afgesproken is dat er ‘verzamel-cao’s’ over de WW komen voor ‘hele bedrijfstakken’. Dit zijn bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening, handel, retail en de agrarische sector. Of onze afbouwsector in dit kader als een eigen bedrijfstak gezien wordt, of als een onderdeel van een groter geheel (bouw?), is nog niet duidelijk. Vanuit deze verzamel-cao’s worden fondsen opgericht voor het derde jaar WW. De uitvoering daarvan zal door “private aanbieders” worden gedaan. 

Premieberekening

De eerste twee jaar WW worden met werkgeverspremies nog altijd via het UWV uitbetaald, maar het derde jaar komt voor rekening van werknemers. Hoe hoog de werknemerspremie van het brutoloon precies wordt, is nog onbekend. Volgens bronnen zou het gaan om ongeveer 0,3 procent in 2018, oplopend tot 0,6 procent in 2022. Bij een modaal jaarinkomen van € 37.000,- bruto zou het dan jaarlijks gaan om circa € 110,-, oplopend tot € 220,-. Er wordt steeds gesproken over gemiddelde premies. De premie is echter wel degelijk afhankelijk van de hoeveelheid werknemers die vanuit een sector in dit derde jaar terecht komt. Sectoraal kunnen premies straks wel degelijk flink verschillen. Het is nog niet bekend wat dit voor de Afbouw gaat betekenen. Werknemers die langer dan tien jaar hebben gewerkt en WW hebben opgebouwd, zouden al in aanmerking kunnen komen voor doorbetaling van WW na 24 maanden. 

Meer info volgt

In de komende tijd zal duidelijk moeten worden wat precies de bedoeling is met deze regeling en wat de eventuele consequenties zijn voor de cao Afbouw en Natuursteen. We houden u op hoogte van de ontwikkelingen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid