NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Stemmen 18 maart 2015

door: Erica van Aken
| Management

Stemmen 18-03-2015

Woensdag 18 maart mogen stemgerechtigden in Nederland tussen 07:30 en 21:00 uur naar de stembus voor de Provinciale Staten- én de Waterschapsverkiezingen. Kort gezegd gaat het over drie zaken: de provincies, waterschappen en de Eerste Kamer.

Ten eerste worden woensdag de 570 leden van de Provinciale Staten gekozen. De gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt op 26 mei de 75 leden van de Eerste Kamer. De kiezer heeft indirect dus ook invloed op de samenstelling van de senaat.

Vanwege het ontbreken van een meerderheid van het kabinet in de Eerste Kamer heeft dit orgaan nu extra veel macht. Uw stem is dus niet alleen van invloed op uw eigen provincie, maar indirect ook op het beleid van onze landelijke regering.

Twee keer stemmen

Naast de Provinciale Staten, en daarmee de Eerste Kamer, kunt u woensdag ook voor de Waterschappen stemmen. De overheid heeft die twee samengevoegd, omdat er bij de eerste onafhankelijke verkiezingen voor de waterschappen in 2008 slechts een opkomstpercentage van 24 procent was.

Dure droge voeten

Als u toch in het stemhokje bent, stemt u ook direct maar voor de waterschappen. Niet onbelangrijk, want onze 'droge voeten' worden steeds duurder. De waterschappen hebben belastinggeld van 2,5 miljard euro per jaar te besteden!

Waarom stemmen voor Provinciale Staten

De provincies zijn een belangrijke speler voor het bedrijfsleven, meer dan vaak wordt beseft. Het werk van de provincie is niet zo zichtbaar en tastbaar als dat van het Rijk of een gemeente. Provincies zijn echter van groot belang voor de samenhang in de regio: ze zorgen voor een afgewogen balans tussen steden en landelijk gebied en tussen gemeenten, zijn vergunningverlener, en hebben invloed op bestemmingsplannen. Provincies zijn ook belangrijk als aanbesteder. Jaarlijks kopen ze voor honderden miljoenen producten, diensten en werken in bij het bedrijfsleven.

Uitleg over taken en werkzaamheden provincies en waterschappen

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een infoblad gemaakt die uitleg geeft over de organisatie en werkzaamheden van de Provinciale Staten. Er is ook een apart hoofdstuk van de Praktijkinfo gewijd aan het werk van de waterschappen.

Weet u nog niet op welke partij u wilt stemmen? Gebruik de stemwijzer.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid