NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Privéauto werknemer

door: Gert van de Bovenkamp

De Rechtbank Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan over de bijtelling voor de privéauto van een werknemer. Een werknemer die beschikt over een eigen auto, kreeg toch te maken met bijtelling wegens privégebruik. De werknemer kreeg van zijn werkgever een vergoeding voor alle kosten die hij maakte. Deze constructie kwam naar voren tijdens een boekenonderzoek bij de werkgever.

De inspecteur was van mening dat de werkgever de auto aan de werknemer ter beschikking stelde en er een bijtelling wegens privégebruik moest plaats vinden. De inspecteur legde een navorderingsaanslag op voor het achterwege laten van de bijtelling voor het privégebruik.

Oordeel Rechtbank

De Rechtbank gaf aan dat een auto, die eigendom is van een werknemer, aangemerkt kan worden als een door de werkgever ter beschikking gestelde auto, als de werkgever een vergoeding geeft voor alle kosten van deze auto. Dit is ook het geval als de werkgever door een ruime vergoeding te geven de intentie had om alle kosten te vergoeden. In deze zaak vergoedde de werkgever alle kosten van de auto van de werknemer. Volgens de rechtbank ging het dan ook om een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. Volgens de Rechtbank mocht de inspecteur dus navorderen en mocht daarnaast ook nog een boete opleggen van 25%.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid