NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Privé aansprakelijkheid bij werken in Duitsland

door: Webbeheer
| Management

Werken In Duitsland

Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in Duitsland maken vaak gebruik van onderaannemers. Net als in Nederland geldt in Duitsland ook de "wet op ketenaansprakelijkheid" (Kettenhaftung). Dit houdt in dat de hoofdaannemer ook mede aansprakelijk is voor de hele keten aan wie opdracht wordt verstrekt voor het realiseren van het werk. Deze ketenaansprakelijkheid kan zelfs helemaal doorlopen tot de opdrachtgever. De opdrachtgever laat echter vaak een vrijwaringsclausule opnemen in de opdracht naar de hoofdaannemer, die hem vrijwaart voor eventuele boeteoplegging door de Duitse overheid.  

Tot in privé is de eigenaar van een BV aansprakelijk voor werkzaamheden in Duitsland. Als een Duitse rechter een vonnis uitspreekt in het nadeel van de Nederlandse hoofdaannemer, kan een Nederlandse deurwaarder tot in privé de DGA van de BV aansprakelijk stellen. Op grond van de nieuwe Brussel Ibis Verordening kan door een rechtbank van een EU lidstaat, nu in beginsel zonder gerechtelijke toestemming, direct het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Mocht het zover zijn gekomen dat u te maken krijgt met een deurwaarder die de Duitse vordering komt innen, dan is het wenselijk contact op te nemen met een advocaat. 

Bij regelmatige projecten in Duitsland en een omzet groter dan € 200k op jaarbasis valt te overwegen om een GMBH op te richten. Een voordeel van een Duitse GMBH is dat de aansprakelijkheid van de GMBH beperkt blijft tot het bedrijfsvermogen. Het Nederlandse moederbedrijf blijft dan dus buiten schot. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid