NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Principeakkoord zandcementdekvloeren per 1 januari 2015

door: Gert van der Meulen
| Praktijk Management

 Mechanische Rei KC

Er is een principeakkoord voor de vervaardiging van zandcementdekvloeren per 1 januari 2015! Na jaren van gesprekken voeren met de Inspectie SZW, onderzoeken uitvoeren en hulpmiddelen ontwikkelen, is het eindelijk gelukt de toekomst van zandcementdekvloerenbedrijven zeker te stellen.

Samen met FNV Bouw, CNV Vakmensen en ondersteund door het TBA en Arbouw hebben we met de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) afspraken gemaakt waarmee het mogelijk blijft om in de toekomst zandcementdekvloeren te maken. Wij zetten de afspraken voor u op een rijtje:

Leidend uitgangspunt

  • Taakroulatie is verplicht als de ploeg uit meer dan één persoon bestaat.
  • Indien mogelijk moet een mechanische rei of robot worden gebruikt.

Volautomatisch mengen

Bij gebruik van een volautomatische meng- en pompinstallatie (silo of vrachtwagen):

  • is er in combinatie met een mechanische rei of robot geen beperking aan het aantal vierkante meters dat per persoon gelegd mag worden.
  • mag er maximaal 60 vierkante meter per persoon per dag handmatig gelegd worden als het technisch niet mogelijk is om een mechanische rei of robot te gebruiken.

Semi-machinaal mengen

Indien de zandcementmortel semi-machinaal wordt gemengd en verpompt naar de plaats waar de vloer wordt gelegd geldt, dat wanneer het zand automatisch in de vloerenpomp wordt ingebracht (bijvoorbeeld met behulp van een zandvulmachine) en cement handmatig wordt toegevoegd, er:

  • in combinatie met een mechanische rei of robot maximaal 80 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren mag worden gemaakt.
  • maximaal 50 vierkante meter per persoon per dag handmatig aan vloeren mag worden gemaakt als het technisch niet mogelijk is een mechanische rei of robot te gebruiken. 

Handmatig vullen vloerenpomp

Als zowel zand als cement handmatig bij de pomp wordt ingebracht:

  • mag er in combinatie met een mechanische rei of robot maximaal 50 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt.
  • mag er maximaal 40 vierkante meter per persoon per dag handmatig aan vloeren worden gemaakt als het technisch niet mogelijk is een mechanische rei of robot te gebruiken.

Handmatig vullen vloerenpomp

Als zand en cement handmatig worden samengevoegd, daarna mechanisch gemengd wordt, om de mortel vervolgens handmatig (met kruiwagen of emmers) te vervoeren naar de plaats waar de vloer wordt gelegd, dan mag maximaal 20 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt, met een maximum van 40 vierkante meter per locatie. Hierbij heeft de toepassing van de mechanische rei of robot geen invloed op het maximaal aantal vierkante meters dat mag worden gelegd.

Spreiden van specie

Als de specie mechanisch naar de werkplek wordt getransporteerd, moet de driepoot (met daaraan de slang) zo vaak verzet worden dat de specie maximaal over een afstand van 2 meter rondom de driepoot handmatig verspreid wordt.

Handmatig afreien

Het afreien van de vloer moet gebeuren met een aluminium rei (of lichter materiaal), als het gebruik van een mechanische rei of vloerenrobot niet mogelijk is. De lengte van de rei moet afgestemd zijn op de ruimte waarin gewerkt wordt. Gangbaar is een rei van 2,5 meter.

Water toevoegen 

Als er handmatig water wordt toegevoegd, mogen de emmers waarmee dit gebeurt maximaal 10 liter water bevatten.

Toeslagstoffen 

Daar waar gesproken wordt over het mengen van zand en cement moet ook gelezen worden ‘inclusief toeslagstoffen’.

PBM 

Het is vanzelfsprekend dat persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig gebruikt moeten worden. Bijvoorbeeld bij het handmatig toevoegen van cement.

RI&E + Arbocatalogus

Bedrijven met personeel moeten de afspraken over het vervaardigen van zandcementdekvloeren opnemen in de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. De afspraken zullen ook in de Arbocatalogus Afbouw worden opgenomen.

Afwerken 

Het afwerken van de vloer moet gebeuren met een vlindermachine.

Ingangsdatum 

Alle afspraken die hier beschreven staan, gaan in op 1 januari 2015. De Inspectie SZW gaat dan ook controleren of iedereen zich aan die afspraak houdt en boetes opleggen waar dat niet gebeurt.

Goedgekeurde hulpmiddelen 

De mechanische reien, die in ieder geval met toestemming van de Inspectie SZW gebruikt kunnen worden: 

Folder

Er komt weer een handzame folder, waarin de afspraken worden beschreven. Die is handig voor uzelf en uw medewerkers, maar ook erg praktisch om opdrachtgevers mee te informeren. Hou onze digitale nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws.

Principeakkoord

Bekijk het principeakkoord.

Scholing

U kunt uw vloerenploeg(en) bij het TBA aanmelden voor een driedaagse scholing. Op de werkplek leert de ploeg dan hoe er met de mechanische reien moet worden gewerkt. Let op: de scholing wordt alleen gegeven met de mechanische reien van MAI en LOMAR. De goedkopere Airone is niet in het scholingsprogramma opgenomen. 

Meer informatie en subsidiemogelijkheden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid