NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Premievrijstelling oudere werknemer vervalt

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

De premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015. Per die datum vallen namelijk de laatste oudere werknemers voor wie de overgangsregeling nog geldt, niet meer in de doelgroep. Tot 1 juli hoeft uw onderneming geen basispremie WAO/IVA/WGA voor deze werknemers af te dragen.

In 2008 had uw onderneming voor bepaalde werknemers recht op premievrijstelling. Als u deze vrijstelling in het verleden voor deze werknemers toepaste, mag u dat voor hen blijven doen tot 1 juli 2015. Hiervoor geldt dat de betreffende werknemers:

  • tot 1 juli 2015 in dienst moeten zijn;
  • op 1 januari 2015 61,5 jaar of ouder moeten zijn geweest;
  • op 1 juli 2015 nog geen 62 jaar mogen zijn. 

Per 1 juli geen overgangsregeling meer

De premievrijstelling oudere werknemers is per 2009 vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. Uw onderneming kan drie jaar lang een korting op de premies werknemersverzekeringen toepassen als u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt of heeft genomen. Deze leeftijdsgrens was tot 1 januari 2015 50 jaar, maar is voor nieuwe gevallen verhoogd naar 56.

Alleen als u de premievrijstelling vóór 2009 al toepaste en de betreffende werknemer nog steeds aan de eisen voldoet, kunt u de premievrijstelling bij wijze van overgangsregeling blijven toepassen. Op 1 juli 2015 eindigt de overgangsregeling definitief. Alle werknemers die in 2008 in de doelgroep vielen, zijn dan namelijk 62 jaar of ouder.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid