NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Premies sociale verzekeringen in veel gevallen omhoog

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

In 2014 wordt een groot deel van de lastenverzwaring bij ondernemers en werkgevers neergelegd. Dat geldt onder meer voor de stijging van de diverse sociale verzekeringspremies. Een aantal premies is afhankelijk van de grootte van bedrijven en kunnen per bedrijf verschillen. We hebben voor het jaar 2014 een overzicht opgesteld van premies (inclusief de sectorale premies) voor zover deze nu bekend zijn. 

Soort Premies

In de sectorpremie WW zat tot nog toe ook de premie voor de Ziektewetuitkeringen voor flexwerkers en tijdelijke contracten, inclusief de WGA-premie voor dezelfde doelgroep. Per 1 januari 2014 verandert dit: dan betaalt een bedrijf naast de sectorpremie WW (die feitelijk alleen voor de WW-uitkeringen is) ook nog een gedifferentieerde premie voor de ZW-Flex en de WGA-Flex. De WGA-vast wordt dan als aparte premie opgenomen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf geldt een vaststelling van deze premies:

Loonsom

Codes(Dit zijn premies voor dienstverbanden langer dan één jaar. Bij kortere dienstverbanden is de premie een veelvoud van deze premies.)

Sommige premies gaan omlaag, maar omdat afzonderlijke delen apart in rekening worden gebracht, zal zeker voor bedrijven met minder dan 10 man personeel de totale rekening helaas oplopen. 

Als er nog veranderingen optreden in de premies, zullen wij u dit zo spoedig mogelijk melden.

De premies voor de Bedrijfstak Eigen Regelingen bij A&O-services volgen nog en zullen we ook zo spoedig mogelijk bekend maken.

 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid