NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Premies Sociale Verzekeringen 2015 vastgesteld

door: Gert van der Meulen
| Administratie

Door het Ministerie van SZW zijn de premies Sociale Verzekeringen voor 2015 vastgesteld. Onderstaand vermelden we een overzicht. 

Voor zover het gaat om de premies met betrekking tot de WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex zijn deze op basis van de sectorpremie die voor kleine bedrijven geldt. Voor (middel)grote bedrijven gelden gedifferentieerde premies: deze zijn per bedrijf verschillend, waarover u door de Belastingdienst afzonderlijk wordt geïnformeerd.

Of het totaal van de premies voor uw bedrijf lager of hoger uitvalt, hangt van verschillende factoren af.  

SV-premies 2015

Open een vergroting

Voor middelgrote- en grote werkgevers is de premie (deels) gedifferentieerd en deze wordt jaarlijks via een beschikking per bedrijf kenbaar gemaakt. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid