NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Praktische training preventiemedewerker ArboNed

door: Webbeheer
| Personeel Management

Gele Wekker Arboduo

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) officieel van kracht. Hierin wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Begunstigend lid ArboNed helpt u graag om alle punten uit de vernieuwde Arbowet in orde te maken. 

ArboNed heeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen online gezet met een toelichting hierop. U heeft tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd om alle punten uit de nieuwe Arbowet in orde te maken. De Inspectie SZW zal hierop toezien.

Prominentere rol preventiemedewerker

De nieuwe Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de preventiemedewerker. Er komt extra aandacht voor het voorkomen van verzuim en de preventiemedewerker krijgt meer houvast bij de uitoefening van zijn taken. Elk bedrijf met personeel is verplicht één of meer preventiemedewerker(s) aan te stellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf deze rol op zich nemen. Lees meer informatie over de rol van de preventiemedewerker en bekijk een gratis webinar van ArboNed. 

Ondersteuning preventiemedewerker

ArboNed heeft ook een praktische training Preventiemedewerker, waarbij u of uw werknemer  binnen één dag opgeleid wordt tot preventiemedewerker. Voor de wat meer ervaren preventiemedewerker biedt de Vervolgtraining preventiemedewerker uitkomst. Met Mijn preventie-expert van ArboNed beschikt uw organisatie 8 uur over een toegewijde deskundige ter begeleiding en inspiratie van de preventiemedewerker(s). Bijvoorbeeld bij het opstarten en implementeren van het preventiebeleid, en bij het uitvoeren van het plan van aanpak van de verplichte RI&E.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid