NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Plichtplegingen

door: Peter Schoonderwoerd
| Management

NOA Verzekeringsdienst

In Afbouwzaken 7 wordt u geïnformeerd over de diverse wettelijke wijzigingen op het gebied van Arbo. Niet onbelangrijk gezien de raakvlakken met bijvoorbeeld inkomens- en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Gezien het aantal en soort vragen die aan ons kantoor zijn gesteld over dit onderwerp, merken wij dat ook dit soort artikelen goed en aandachtig worden gelezen. Een onderwerp dat de afgelopen weken/maanden ook tot zeer veel vragen heeft geleid, is het WGA/ZW Eigen Risico Dragerschap.

ZW en WGA

Ieder bedrijf met werknemers op de loonlijst betaalt aan de Belastingdienst, via de Beschikking Werkhervattingskas, premies voor de Ziektewet (ZW) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Sinds 1 januari 2017 kan het voor ondernemers aantrekkelijk zijn om niet langer de premies af te dragen aan de Belastingdienst (en via deze constructie verzekerd te zijn), maar de afweging te maken om de verzekering in de particuliere markt in te kopen. Voor bestaande bedrijven zijn er twee momenten per jaar waarbij die afweging gemaakt kan worden. Dit kan per 1 juli en per 1 januari, mits dit tijdig aan de Belastingdienst kenbaar is gemaakt en er voldaan wordt aan de garantiebepalingen. 

Beperkte tijd

Veel ondernemers hebben inmiddels een particuliere verzekering ingekocht. Voor ondernemers die alsnog offerte en/of advies wensen, heeft u nog slechts beperkte tijd om de bekende handjes vrij te maken. Wacht dus niet te lang met actie ondernemen. Ook als u uitleg wenst over de beschikking zelf kunt u ons kantoor raadplegen. Onze specialisten beschikken over veel ervaring hoe deze beschikking te lezen en voor u in “normale” taal te verwoorden. Daarnaast kunnen wij u informeren over de inmiddels door Minister Asscher ingediende “Reparatieregeling voor ex-WGA-eigenrisicodragers”.

Verzuimverzekering

Rekening houdend met bovenstaande komt ook de tijd dichterbij dat veel Verzuimverzekeringen (waarbij u het risico van arbeidsongeschiktheid van uw personeel verzekert) weer hun jaarlijkse vervaldatum kennen. Uit de praktijk merken wij dat veel verzuimverzekeringen nog niet synchroon lopen met de loondoorbetalingsverplichting vanuit de cao. Over het hoe en waarom ontvangen wij niet altijd een duidelijk antwoord van de ondernemer, maar u kunt het maar gecontroleerd hebben. Wenst u hierbij hulp en ondersteuning, laat het ons weten.  

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Vergeet tenslotte niet eens kritisch te kijken naar uw eigen arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Voldoet deze nog wel aan uw wensen? Zijn uw werkzaamheden wel juist aangegeven in de polis, of betaalt u teveel omdat u in de verkeerde beroepsklasse bij de verzekeraar zit? En is die eindleeftijd van 55 of 60 jaar nog wel voldoende daar waar we toch regelmatig horen en lezen dat iedereen, werknemer of werkgever, langer mag doorwerken?

Column Peter Schoonderwoerd, Afbouwzaken 7-2017

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid