NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

U moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor uw werknemers. Dit doet u door risico's zo veel mogelijk bij de bron te bestrijden en door technische of organisatorische maatregelen te treffen. Maak hiervoor gebruik van de maatregelen en werkmethodes die in de Arbocatalogus Afbouw staan omschreven.

Zijn deze maatregelen niet voldoende, dan kunt u uw medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) verstrekken. Denk hierbij aan gehoorbescherming, beschermende kleding, oogbescherming, handbescherming, etc.

Werkgeversverplichtingen

Als werkgever zorgt u er voor dat u:

 • PBM gratis aan uw medewerkers verstrekt;
 • de benodigde voorlichting en instructie geeft over juist gebruik en onderhoud;
 • aangeeft waar en wanneer PBM gebruikt moeten worden;
 • toezicht houdt op het juiste gebruik;
 • afspraken maakt over onderhoud en vervanging.

Werknemersverplichtingen

Uw werknemer is verplicht:

 • de verstrekte PBM te gebruiken;
 • voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen en instructie op te volgen;
 • PBM op de juiste wijze te onderhouden en op te slaan.

Laat uw werknemer tekenen voor ontvangst van zowel de verstrekte PBM als de daarbij behorende instructie. Voorbeeldverklaringen om uw werknemer te laten ondertekenen vindt u in de rechter kolom. Er is een voorbeeld verklaring voor een stukadoor, een vloerenlegger en een plafond- en wandmonteur. Als de werknemer weigert de verstrekte PBM te gebruiken, kunt u diverse stappen ondernemen:

 • Een mondelinge waarschuwing, met aantekening in personeelsdossier.
 • Bij blijvende weigering een schriftelijke waarschuwing geven met kopie in personeelsdossier.
 • Een boete opleggen als het arbeidsreglement een boetebeding kent.
 • Een verzoek indienen bij de Inspectie SZW tot controle. De Inspectie SZW kan de werknemer een boete opleggen tot maximaal € 450,-.
 • Een schorsing zonder behoud van loon.
 • Als alle voorgaande maatregelen niet werken, kunt u een ontslagvergunning aanvragen op grond van het niet gedragen zoals een goed werknemer betaamt en het weigeren van een opdracht.

Controleer regelmatig of u de juiste PBM gebruikt/verstrekt. Voor de meest actuele informatie raadpleegt u regelmatig de online Arbocatalogus. U kunt gebruik maken van checklist om uw voorraad PBM op peil te houden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid