NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Per 2017 één garantie voor eigenrisicodragers

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

WGA eigenrisicodrager

 

Met ingang van 2017 moeten eigenrisicodragers één garantieverklaring overleggen die het WGA-vast- én WGA-flex-risico dekt. Dit geldt voor werkgevers die eigenrisicodrager willen worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Ook bestaande eigenrisicodragers voor de WGA moeten een nieuwe verklaring regelen. 

De garantieverklaringen die tot nu toe overlegd worden, hebben altijd alleen betrekking gehad op het WGA-vast-risico. Het is nu immers niet mogelijk eigen risicodrager te worden voor het WGA-flex-deel (en dat geldt tot 1-1-2017). Per 2017 is een eigenrisicodrager voor de WGA echter verantwoordelijk voor het volledige WGA-risico. Elke werkgever die per 1 januari  2017 het WGA-risico zelf wil dragen, moet dan een garantieverklaring voor het volledige WGA-risico overleggen aan de Belastingdienst. 

Verklaring van één garantsteller

Bestaande eigenrisicodragers kunnen niet apart een aanvullende verklaring overleggen: men moet één garantieverklaring van één garantsteller (bank of verzekeraar) overleggen, die het hele WGA-risico dekt. Bent u nu dus al eigenrisicodrager voor WGA-vast en u wilt dit ook na 1-1-2017 blijven, neem dan tijdig contact op met uw verzekeraar over de mogelijkheden. De Belastingdienst zal de modelgarantieverklaring voor 2017 in juli 2016 op de website publiceren.

Deadline mogelijk opgerekt voor bestaande eigenrisicodragers

Een aanmelding om eigenrisicodrager te worden, moet altijd 13 weken vóór de gewenste ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 januari 2017 is de deadline dus 2 oktober 2016. Minister Asscher is aan het onderzoeken of het haalbaar is om de termijn voor het aanleveren van een nieuwe garantieverklaring voor bestaande eigenrisicodragers voor de WGA op te rekken naar 31 december 2016. In hoeverre dit realiteit wordt is echter afwachten. Zodra hier iets over te melden valt, zullen wij u natuurlijk informeren.

Lees het uitgebreide artikel in Afbouwzaken 4.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid