NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Per 1 juli 2017 nieuwe eisen aan contract met de arbodienstverlener

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

 Arbodienstverlener

Met ingang van 1 juli 2017 gelden er nieuwe wettelijke eisen voor het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Eén van de belangrijkste punten uit de vernieuwde Arbowet is de invoering van een minimum aantal eisen waaraan het contract moet voldoen.

Een groot deel van de nieuwe eisen zijn de wettelijke taken waarbij een werkgever zich nu ook al moet laten ondersteunen. Er komen echter ook nieuwe wettelijke verplichtingen bij. Zo moeten werknemers o.a. de mogelijkheid krijgen om de bedrijfsarts preventief (dus voordat er sprake is van verzuim) en op eigen initiatief te consulteren. Tevens krijgen werknemers het recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts, lees er hier meer over.

Overgangsrecht van een jaar

Alle contracten die worden afgesloten op of na 1 juli 2017 moeten direct voldoen aan de wettelijke vereisten. Als bestaande contracten dan (nog) niet aan de wettelijke eisen voldoen, krijgt de werkgever één jaar de tijd (dus tot 1 juli 2018) om dit aan te (laten) passen. Dit kan door een aanvulling te maken op het huidige contract, of door een nieuw contract af te sluiten. Houd er rekening mee dat, voor zover van toepassing, de OR instemmingsrecht heeft op het contract met de arbodienst. Gelet op het feit dat ook de arbodiensten belang hebben bij het voldoen aan de wettelijke vereisten, ligt het voor de hand dat zij u als werkgever zullen benaderen. Mocht dit niet het geval zijn, zorg er dan voor dat u hier zelf actie op onderneemt.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid