NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Pensioenregelingen voor zelfstandigen in de bijstand

door: Frank Rohof
| Administratie Management

Pensioenbescherming ZZP-er

De positie van zelfstandigen die failliet gaan, die zelf hun pensioen hebben geregeld en niet deelnemen aan een pensioenfonds zoals bpfBOUW, wordt met ingang van 1 januari 2016 verbeterd.

Momenteel hebben gemeenten de bevoegdheid om de bijstandsuitkering te verrekenen met opgebouwd pensioen. Het kabinet vindt het echter belangrijk dat zelfstandige ondernemers een pensioen kunnen opbouwen. Als de wetgeving door het parlement wordt geaccepteerd, zullen vanaf 1 januari 2016 pensioenvermogens tot een bedrag van € 250.000 niet meer worden verrekend met een bijstandsuitkering. Het moet dan wel gaan om een pensioenvoorziening in de zogenaamde ‘derde pijler’. Het betreft dan vermogen dat is opgebouwd door middel van bijvoorbeeld levensverzekeringen en lijfrenten.

Hoe zit dat met verplichtstellingsregeling bedrijfspensioenfonds afbouw?

Zoals bekend moeten in beginsel alle zelfstandigen in de afbouw deelnemen aan de regeling van het bedrijfspensioenfonds bouw. Dit heet de verplichtstellingsregeling Pensioenen, die worden opgebouwd via bpfBOUW, worden niet aangetast als een zelfstandige ondernemer in de bijstand komt of failliet gaat. Het opgebouwde vermogen kan alleen worden aangewend voor pensioen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid