NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Pensioenpremie afbouw omlaag

door: Frank Rohof
| Personeel Administratie

De afgelopen jaren zijn de premies voor de pensioenen gestegen. Toch kunnen we, als het gaat om de kosten, nu positief nieuws melden. De totale kosten voor de 65+ regeling (Middelloon Bouw) en de vervangende regelingen voor de oude VUT (55- en 55+ regelingen) gaan omlaag.

Helaas gaat de 55+ regeling wel omhoog, maar daalt de premie voor de 55- regeling en het ouderdomspensioen. De totale premies voor de afbouw bedragen in 2014:

Ouderdomspensioen of Vervangende regeling VUT
Middelloonregeling 55- regeling 55+ regeling
21,8% (was 22,6%) 2,8% (was 5,7%) 8,3% (was 7,3%)


Veranderingen ouderdomspensioen

Voor het ouderdomspensioen geldt nu nog een richtleeftijd van 65 jaar. Er moet rekening mee worden gehouden dat de leeftijd wordt aangepast naar 67 jaar. Zoals bekend, gaat de AOW-gerechtigde leeftijd tot 2021 in kleine stapjes van 65 naar 67 jaar. BpfBOUW zal er niet aan ontkomen om de pensioengerechtigde leeftijd te gaan verschuiven. Als u toch eerder met pensioen wilt dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan is dat mogelijk. Dit gaat echter wel ten koste van uw budget. Uw pensioen wordt dus lager.

Ouderdomspensioen

Voor het ouderdomspensioen zijn er voor het jaar 2014 een paar positieve veranderingen.
Ten eerste stijgt het opbouwpercentage van 1,80% naar 1,84%. Er wordt dus iets meer pensioen opgebouwd over het gemiddelde loon dat men in het jaar 2014 verdient. Dit jaar is ook de rente gestegen. Vooral door dit effect kon de premie van de pensioengrondslag worden verlaagd van 22,6% naar 21,8%.

Aanvullingsregeling 55+

Werknemers met een arbeidsverleden in de bedrijfstak, die op 1 januari 2006 56 jaar of ouder waren, in de tweede helft van 2005 in de bedrijfstak werkzaam waren én vier maanden voorafgaande aan de pensionering nog werknemer in de zin van de cao Afbouw zijn geweest, kunnen gebruik maken van de 55+ regeling. Door de ontwikkelingen heeft het bestuur van het fonds 55+ regeling wel moeten besluiten om de premie te verhogen naar 8,3% van de betreffende grondslag.

Aanvullingsregeling 55-

Mede door de versobering van het ouderdomspensioen dat medio vorig jaar heeft plaatsgevonden, heeft het bestuur vorig jaar moeten besluiten dat er een versobering van 10% voor nieuwe uitkeringen van de 55- regelingen moet worden doorgevoerd. De oude uitkeringen worden hierdoor niet getroffen. Keerzijde van de medaille is wel dat de premie van de 55- regeling daardoor van 5,7% daalt naar 2,8% van de premiegrondslag.

Premiebeheersing is noodzakelijk

Naar het oordeel van NOA wordt aan de arbeidsvoorwaarde pensioenen zeer veel geld besteed. Natuurlijk gunnen wij de mensen die jarenlang in de bedrijfstak hebben gewerkt een goede oude dagvoorziening. Maar om in de toekomst een goede pensioenregeling te garanderen, is een beheerste premie - dus zeker geen stijging van kosten - absoluut noodzakelijk. Wij zijn blij met de huidige premiedaling. De regeling zal, mede als gevolg van het pensioenakkoord, voor 2015 tegen het licht moeten worden gehouden. Naast een inhoudelijk goede regeling blijft een daling van de kosten een nadrukkelijke wens van NOA.

In Afbouwzaken 2 wordt uitgebreid stil gestaan bij de pensioenpremies voor de afbouw in het jaar 2014.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid