NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Pensioen in eigen beheer?

door: Fiscale Afdeling
| Management

Fiscaliteiten

Een ondernemer regelt graag dingen zelf. En voor veel ondernemers geldt dat ook voor het regelen van hun pensioen. Er zijn heel wat Directeur-Grootaandeelhouders (DGA’s) die de afgelopen jaren via hun BV een pensioen ‘in eigen beheer’ hebben opgebouwd. Daarbij fungeert de BV als pensioenfonds, dat kapitaal bij elkaar spaart om straks een afgesproken pensioen te kunnen betalen.

Veel DGA’s weten niet dat die mogelijkheid is afgeschaft. Per 1 juli 2017 mag je geen pensioen meer in eigen beheer opbouwen. Als het goed is, zorgt je belastingadviseur of accountant ervoor dat opbouw inderdaad tijdig wordt stopgezet.  

Pensioenklem

Het idee achter deze wijziging is dat het kabinet van het pensioen in eigen beheer af wil. En veel DGA’s trouwens ook, want met alle veranderingen op pensioengebied werd een pensioen in eigen beheer elk jaar ingewikkelder. Bovendien kwamen veel DGA’s in een vervelende ‘pensioenklem’ terecht. Een complex verhaal, dat erop neerkomt dat ze volgens de Belastingdienst op papier te weinig vermogen hadden om zichzelf dividend uit te keren en hun eigen pensioenafspraken na te komen.  

Pensioen afkopen

De vraag is natuurlijk: wat komt ervoor in de plaats? Er zijn inmiddels drie mogelijkheden. Je kunt je pensioenvoorziening afkopen. De BV betaalt de reservering dan uit, waarna je als DGA dat geld eventueel weer kunt gebruiken om op een andere manier voor de oude dag te sparen. De Belastingdienst ziet die uitkering natuurlijk wel als belastbaar inkomen (waarover zo meer). 

Oudedagsverplichting

Een andere mogelijkheid is de voorziening om te zetten in een ‘oudedagsverplichting’ (ODV). Die lijkt een beetje op het pensioen in eigen beheer, maar met simpelere regels. Daardoor ben je van een hoop administratieve rompslomp af én heb je geen (of minder) last meer van een eventuele dividendklem. Daar staat tegenover dat een ODV maximaal 20 jaar uitbetaalt, en dat die uitkering lager zal uitvallen. 

Behoud eigen beheer

Er is nog een derde mogelijkheid. Je mag weliswaar geen extra pensioen meer in eigen beheer opbouwen. Maar de al opgebouwde pensioenvoorziening mág je gewoon laten staan. Als dat inmiddels een mooi kapitaal is en je geen last hebt van een dividendklem, kán dat een aantrekkelijke optie zijn. 

Financiële situatie doorlichten

Wat is nu verstandig? Helaas, er is geen standaardantwoord op. Het hangt van heel veel factoren af. Hoeveel kapitaal je hebt opgebouwd, hoe lang je nog denkt te werken, wat je plannen voor de oude dag verder zijn en wat je al aan overig inkomen (in box 1) verwacht. Maar ook of je getrouwd bent en of er ex-partners in het spel zijn. Kortom: eigenlijk moet je voor een verstandige keuze je hele financiële situatie nu en straks doorlichten.

Handel snel

Ons advies: wacht daar niet mee. Als afkoop namelijk de beste keuze blijkt te zijn, is het zaak dat zo snel mogelijk te regelen. Dit jaar hoef je van de Belastingdienst namelijk maar over 65,5% van het afgekochte bedrag belasting te betalen. Volgend jaar is dat 75%, het jaar daarna 80,5% en vanaf 2020 betaal je het volle pond. 

Toestemming (ex-)partner

En, héél belangrijk: zo’n keuze moet je samen met je (ex-)partner maken. Twee van de drie opties - afkoop en ODV - kunnen namelijk grote gevolgen voor hun pensioenrechten hebben. Dus eist de Belastingdienst dat ze het eens zijn met je keuze. En dat vraagt om meer dan een handtekening. Het betekent dat er nu én straks geen twijfel over mag bestaan dat ze de consequenties overzagen en wisten waarvoor ze tekenden. Is die er wel, dan kun je er zeker van zijn dat een eventuele (echtscheidings)advocaat daar wel raad mee weet…

Kortom: wat je situatie ook is, als je nu een pensioen in eigen beheer hebt, is dit hét moment om ervoor te zorgen dat je grip blijft houden op een onbezorgde oude dag!

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid