NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Overgangsregeling voor onderhoud monumentenpanden

door: Webbeheer
| Management

Onderhoud monumentenpanden

Het kabinet wil de uitvoering van het belastingstelsel vereenvoudigen en heeft in het Belastingplan de aftrek voor onderhoud van monumentenpanden volledig afgeschaft. Er is voor 2017 en 2018 nog wel een overgangsregeling uitgewerkt in de vorm van een tijdelijke subsidieregeling. Per 2019 komt er een nieuw financieringsstelsel voor monumentenzorg, waarvoor jaarlijks 32 miljoen euro beschikbaar is. 

Voor 2017 en 2018 geldt een overgangsregeling voor de afschaffing van de aftrek voor uitgaven aan monumentenpanden. (Project)eigenaren die vóór 1 januari 2017 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan op basis van gerechtvaardigde verwachtingen over de fiscale aftrek, worden daardoor niet gedupeerd, zo stelt minister Bussemaker van OCW. 

Wanneer is subsidie mogelijk?

(Project)Eigenaren ontvangen een subsidie die vergelijkbaar is met de verwachte fiscale teruggave. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager in zijn aanvraag aan te tonen dat hij in het investeringsplan van zijn project is uitgegaan van een gerechtvaardigde verwachting op fiscale aftrek. Hij kan dit doen door het overleggen van een mededeling van de Belastingdienst/Bureau Monumentenpanden (BBM) over de hoogte van de aftrek, of van een offerte van een bank waarbij in de business case is gerekend op een specifiek bedrag van teruggave via de fiscale aftrek.

Wie komt in aanmerking voor subsidie

De eigenaar komt voor subsidie uit de overgangsregeling in aanmerking wanneer deze zijn plan al voor 20 september 2016 bij de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) heeft ingediend en een mededeling over de potentieel fiscaal aftrekbare kosten heeft ontvangen.

Meer informatie vindt u in de brief van minister Bussemaker waarin zij de Kamervragen Belastingplan 2017 beantwoord.    

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid