NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Overgangsmaatregel transitievergoeding bij financieel slechte situatie

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Transitie-1

De Wet Werk en Zekerheid is per 1 juli in werking getreden. Dit betekent dat, bij ontslag op initiatief van de werkgever, de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Op het betalen van deze transitievergoeding is voor bedrijven met minder dan 25 man personeel een tijdelijke overgangsmaatregel getroffen. Voor mkb-bedrijven geldt door de economische crisis nog altijd een financieel slechte situatie. Daarom is besloten dat er tijdelijk een lagere ontslagvergoeding kan worden uitbetaald.

In de overgangsmaatregel is bepaald dat de dienstjaren, die een werknemer voor 1 mei 2013 in uw bedrijf heeft opgebouwd, buiten beschouwing worden gelaten. Deze maatregel vervalt met ingang van 1 januari 2020. Bedrijven komen in aanmerking voor deze maatregel onder de volgende voorwaarden:

  1. Het bedrijf had in de tweede helft van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het ontslag plaatsvindt, minder dan 25 werknemers in dienst, en;
  2. Het ontslag vindt plaats vanwege omstandigheden zoals bedrijfsbeƫindiging of bedrijfseconomische redenen, waarbij er op een toekomstige termijn van 26 weken noodzakelijkerwijs arbeidsplaatsen moeten vervallen, en deze omstandigheden weer het gevolg zijn van een slechte financiƫle situatie. De financieel slechte situatie zal moeten blijken uit onder meer de jaarrekeningen over de drie voorafgaande jaren en een prognose voor de komende zes maanden.

Beoordeling door UWV

Hoewel de voorwaarden voor een eventuele lagere vergoeding (door het niet meetellen van de jaren voor 1 mei 2013) niet echt afwijken van de regels zoals die van kracht waren bij het aanvragen van een ontslagvergunning voor 1 juli 2015, kunt u niet zomaar zelf bepalen of u ook daadwerkelijk een lagere vergoeding mag betalen. De beoordeling ligt daarvoor bij het UWV.

Meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid vindt u hier. Uiteraard kunt u ook contact met onze servicedesk opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid