NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Overgangsmaatregel seniorendagen roept vragen op

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Seniorendagen

Zoals u inmiddels weet, is in de nieuwe cao Afbouw besloten om de extra vrije dagen voor oudere werknemers feitelijk af te schaffen. Alleen werknemers die op 31 december 2015 55 jaar of ouder waren, op dat moment onder de cao Afbouw vielen en dit ook blijven, houden het aantal dagen waar ze op dat moment recht op hebben. Dit betekent vanaf 2016 het volgende:

Werknemer 55 of 56 jaar recht op 12 dagen
Werknemer 57 of ouder recht op 15 dagen

Het recht op dit aantal dagen geldt zowel voor bouwplaats als UTA-personeel. Werknemers moeten hun dagen voor het eind van ieder jaar opgenomen hebben. Eventuele niet opgenomen dagen komen te vervallen. Het loon wat de werkgever moet doorbetalen over deze dagen is 90% van het brutoloon. Er moet wel gewoon 100% pensioen worden opgebouwd en afgedragen. De kosten voor deze dagen kunnen voor bouwplaats personeel (dus NIET voor UTA) vanaf 1 januari 2016 gedeclareerd worden bij het O&O-fonds via PGGM. 

Seniorendagen vervallen voor jonge en nieuwe werknemers

Voor alle werknemers die op 31 december 2015 jonger dan 55 jaar waren, is er dus GEEN recht meer op deze dagen. Ook oudere werknemers, die na 1 januari 2016 in dienst treden hebben GEEN recht op deze dagen.  

Seniorendagen uit voorgaande jaren

Uit de vele vragen blijkt thans dat veel werkgevers met de vraag zitten wat men moet doen met de dagen die werknemers uit voorgaande jaren nog niet hebben opgenomen. Kunnen ze die nog opnemen of komen deze te vervallen? Hierover zijn reeds eerder afspraken gemaakt, die ook nog steeds blijven gelden. Het gaat dan om de volgende jaren:

  • Extra verlofdagen over het rechtjaar 2014-2015 moeten worden opgenomen voor het eind van het kalenderjaar waarin het rechtjaar eindigt. De dagen van het rechtjaar 2014-2015 moeten dus voor 31 december 2015 zijn opgenomen. Zo niet dan vervallen deze dagen;
  • Extra verlofdagen voor de rechtjaren 2012-2013 en 2013-2014 kunnen nog worden opgenomen tot 1 juli 2016. Anders komen deze dagen te vervallen;
  • Extra verlofdagen over het rechtjaar 2015-2016 (dat eindigt op 31-12-2015) kunnen nog worden opgenomen tot 31 december 2016. Zo niet, dan vervallen deze dagen. 

Declareren

Voor het bouwplaats personeel (dus NIET voor UTA) kan de werkgever de kosten declareren bij het O&O-fonds via de Onlinedesk van PGGM. Dit moet u op grond van de daarvoor geldende afspraken doen, binnen 6 maanden nadat de dagen zijn opgenomen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid