NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Openstaande balansschulden

door: Gert van de Bovenkamp
| Administratie

De Belastingdienst heeft recentelijk aangekondigd dat zij een landelijk project start om dergelijke balansschulden omzetbelasting te innen. In dit verband gaat zij bij ondernemers controleren of zij nog openstaande btw-schulden over voorgaande jaren hebben. Het gaat in dit project om btw-schulden tot en met het jaar 2012. De controle zal plaatsvinden middels een vergelijking van de ingediende btw-aangiften en de aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Met behulp van deze campagne wil de Belastingdienst de ondernemers bewegen alsnog suppletieaangifte te doen. Op naheffingsaanslagen, die de Belastingdienst in het kader van dit project oplegt, zal de boete maximaal 5% bedragen.

Al sinds 1 januari 2012 zijn ondernemers, die de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw hebben aangegeven, verplicht om dit te melden aan de Belastingdienst. Echter sinds 1 april 2012 dienen deze correcties door middel van een verplicht formulier te worden aangegeven. Het indienen van een suppletieaangifte kunt u schriftelijk, of door het inloggen op het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl doen. Het formulier voor het schriftelijk indienen van de suppletieaangifte vindt u op de site van de Belastingdienst. Dit formulier kunt u downloaden en na het invullen ondertekenen en versturen naar het adres wat op het formulier staat. Het formulier voor het indienen van de suppletieaangifte via het beveiligde gedeelte staat onder het kopje “overige formulieren”.

Met behulp van één van deze formulieren moet u, als u hebt vastgesteld dat u een onjuiste of onvolledige aangifte hebt gedaan en daardoor te weinig of teveel btw hebt betaald, alsnog ter voorkoming van een hoge boete vóór 1 juni 2013 de juiste en volledige gegevens aan de Belastingdienst verstrekken. Dit hoeft u overigens alleen maar te doen als het saldo van de onjuistheden of onvolledigheden meer dan € 1.000,- bedraagt. Als blijkt dat u € 1.000,- of minder terugkrijgt of moet betalen, kunt u het saldo verrekenen op uw eerstvolgende periodeaangifte. U krijgt dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag. Ook dan moet u de bedragen invullen die u had moeten aangeven.

Let op: geef dus niet het verschil aan tussen de bedragen die u al hebt aangegeven en de bedragen die u had moeten aangeven. De verschillen moet u per rubriek corrigeren bij de aangifte van de periode waarvoor u aangifte doet.

Op de site van de Belastingdienst kan desgewenst een toelichting voor het indienen van de suppletieaangifte worden gedownload.

CTB Administratie & Advies

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid