NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Op bezoek bij de rijdende rechter

door: Ingeborg van Leusden
| Werkvoorbereiding Praktijk

Een gewaarschuwd mens...

Velen van u zullen op TV vast wel eens kijken naar de rijdende rechter. De nieuwe rijdende rechter, mr. Reid, is ook nog gewoon kantonrechter. Afgelopen week trof ik deze rechter. En, eerlijk, dat is toch een beetje raar. En ja, hij is in de zittingszaal hetzelfde als op TV. Dat maakte dat het een leuke zitting werd.

Waar je als advocaat blij van wordt, is als je merkt dat de rechter de stukken echt gelezen heeft en onthoudt wat er is geschreven en gebeurd. Dat praat een stuk makkelijker.

Uitdaging

De zaak op zich was juridisch best uitdagend. Er was een hechtende zandcement dekvloer gemaakt op een constructievloer met vloerverwarming die was gaan scheuren. De kenners onder u zullen zeggen dat dit geen gebrek is, want scheurvorming mag nu eenmaal. Maar, deze vloer was wel heel erg gaan scheuren, waardoor vaststond dat het niet goed was. In het begin viel het nog wel mee, maar na verloop van tijd werden de scheuren kennelijk groter. Dit kwam misschien wel doordat het NOA-lid de scheuren niet mocht repareren. 

Duidelijk herschreven rapport

De tegenpartij, een particulier, wilde namelijk enkel dat de hele vloer eruit zou gaan en er een nieuwe zou worden gemaakt. Dan zou uiteraard de vloerverwarming kapot gaan, waardoor de kosten enorm zouden toenemen. Om dit te bereiken, had de tegenpartij zelfs het deskundigenrapport laten aanpassen, niet wetende dat het NOA-lid in het bezit was van het niet aangepaste rapport. Het was ook zo duidelijk aangepast dat de rechter al tijdens de zitting liet weten het aangepaste rapport buiten beschouwing te laten. Hij zei daarover dat een zo duidelijk herschreven rapport niet in de beoordeling zou worden meegenomen!

Herstel mogelijk?

In het eerste rapport van de deskundige werd namelijk de optie voor herstel van de scheuren als mogelijkheid opengelaten; in het tweede niet. Door enkel algeheel herstel te willen, zo was ons pleidooi, was eigenlijk nooit een reële mogelijkheid gegeven voor herstel. Het is namelijk aan de aannemer om de methode van herstel te kiezen en niet aan de opdrachtgever. 

Om te onthouden…

Dat is voor ieder in de praktijk goed om te onthouden. Is er sprake van een gebrek dat u moet herstellen, dan mag u bepalen hoe dat herstel zal worden uitgevoerd. Uiteraard moet er wel sprake zijn van deugdelijk herstel, maar dat spreekt voor zich.

Wachten op de uitspraak

Tijdens de zitting heb ik toch een paar keer over mijn schouder gekeken of er geen cameraman achter me zat, maar dat was echt niet zo. Nu is het wachten op de uitspraak, waarbij hoogstwaarschijnlijk een nieuwe deskundige zal worden aangewezen.

En om dan in stijl af te sluiten: “Dit is mijn bijdrage en zo zit het!”

Column Ingeborg van Leusden - Afbouwzaken 3 - 2018

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid