NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Oorzaak ziekmelding werknemer niet registreren

door: Gert van der Meulen
| Administratie Personeel

Oorzaak ziekmelding niet registreren

Een werkgever mag in de verzuimregistratie niet vastleggen wat de oorzaak van de ziekte van werknemers is. Ook mag een zwangerschap niet worden vastgelegd. Toch blijkt dat nog wel eens te gebeuren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet dan onderzoek en beoordeelt of een organisatie voldoende maatregelen neemt om de overtreding op te heffen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of werkgevers de regels rondom de privacy van werknemers bij ziekte wel nakomen. Onlangs tikte de AP een organisatie op de vingers die de regels niet nakwam. Meldde een werknemer zich ziek, dan noteerde de organisatie de aard en oorzaak van de ziekte, bijvoorbeeld of het ging om psychische of fysieke klachten. Ook noteerde de werkgever of een werkneemster zwanger was. Dat mag niet. 

Bedrijfsarts bepaalt arbeidsongeschiktheidspercentage

Zieke werknemers of hun leidinggevende mogen niet zelf het arbeidsongeschiktheidspercentage bepalen. Dit zijn taken die een bedrijfsarts hoort uit te voeren. Voor de werkgever is het alleen belangrijk om te weten of hij het loon moet doorbetalen en hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer. 

Niet vragen naar aard en oorzaak van de ziekte

Er staan strenge eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens rondom de verwerking van medische gegevens. Werkgevers mogen dus niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Wel mogen zij vragen naar de verwachte duur en of de werknemer zijn werkzaamheden kan uitvoeren of beter andere werkzaamheden kan doen.

Boete

Als de AP bij een controle een overtreding signaleert, moet worden bekeken hoe dit kan worden opgelost. Is dat niet het geval, dan neemt de AP handhavende maatregelen. Een boete voor overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens kan oplopen tot € 820.000,- of 10% van de jaaromzet.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid