NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Ook oproepcontract moet u opzeggen

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Net als in andere sectoren wordt ook in de afbouwsector gebruik gemaakt van oproepcontracten. Indien u gebruik wilt maken van oud-werknemers, die bij het UWV in de WW zitten, wordt geadviseerd om dan een oproepcontract met uitgestelde prestatieverplichting te gebruiken.

De uren die de werknemer werkt, worden door u betaald en gekort op zijn WW. Zodra hij stopt met werken, krijgt hij in principe gewoon weer zijn WW. Niets aan de hand zou u zeggen. Echter door een uitspraak van de Kantonrechter in Amsterdam, blijkt wederom dat ook aan een dergelijk contract meer haken en ogen kunnen zitten dan op het eerste gezicht lijkt.

Oproepkracht
 
Als u een oproepkracht na een bepaalde periode niet meer oproept, staat dit gelijk aan ontslag. De oproepkracht kan dan een beroep doen op het rechtsvermoeden. Dat wil zeggen dat hij recht heeft om te werk te worden gesteld voor het aantal uren dat hij gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. Dit staat al sinds 1999 in de wet en wordt niet vaak door werknemers ingeroepen, maar werd onlangs bevestigd in een zaak bij de kantonrechter in Amsterdam.
 
In deze zaak besloot een werkgever een oproepkracht - met een oproepovereenkomst van een jaar - nadat de werknemer vier maanden voor de organisatie had gewerkt, niet meer op te roepen. De oproepkracht stapte naar de rechter, omdat zij vond dat ze op grond van het zogenoemde rechtsvermoeden recht had om gemiddeld 23 uur per week opgeroepen te worden. Dit was namelijk het gemiddelde aantal uren dat zij in de afgelopen drie maanden had gewerkt. Ze wilde deze uren doorbetaald krijgen tot het einde van haar contract.
De rechter bevestigde dat de oproepkracht een beroep kon doen op het rechtsvermoeden. Dit betekende dat zij recht had op loondoorbetaling voor het aantal uren dat zij gemiddeld de afgelopen drie maanden had gewerkt. Als de werkgever niet meer met de oproepkracht wilde werken, had hij hiervoor een ontslagvergunning moeten aanvragen bij UWV. Aangezien hij dit niet had gedaan, was de werkgever loon verschuldigd tot het einde van de oproepovereenkomst.
 
Zoals aangegeven kan een werknemer, die drie maanden of langer voor een werkgever werkzaamheden verricht en daarna niet meer wordt opgeroepen, een beroep doen op de wet. Hij kan daarbij stellen dat hij feitelijk een arbeidsovereenkomst heeft voor het gemiddeld aantal uren dat hij voor u gewerkt heeft in de afgelopen drie maanden. Zoals uit de uitspraak blijkt, kan dat dus duur uitvallen. Let dus goed op bij het sluiten van een oproepcontract en zorg dat u goed weet voor hoe lang u het contract afsluit. Een beperkte periode kan u veel geld schelen als het verkeerd uitpakt.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid