NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Ook e-mail gaat na aanpassing Grondwet onder briefgeheim vallen

door: Webbeheer
| Management Administratie

Briefgeheim Grondwet

E-mail en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Op 11 juli 2017 stemde de Eerste Kamer unaniem in met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van ‘telefoon- en telegraaf geheim’. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel dat is aangenomen door de Eerste Kamer staat nu: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.' Alleen na tussenkomst van een rechter (of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen) kan inbreuk op dit recht worden gemaakt. Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld sms of e-mail.

Wijziging Grondwet gaat niet ‘zomaar’

Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis. Nadat eerdere kabinetten tot tweemaal toe een poging tot het moderniseren van dit Grondwetsartikel in eerste lezing zagen mislukken (in 1997 en 2004), is in deze kabinetsperiode het onderwerp weer opgepakt. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet is nu in eerste lezing aangenomen door beide Kamers van de Staten-Generaal. Een wijziging van de Grondwet gaat in twee ronden. Na verkiezingen wordt het voorstel in tweede lezing door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. De Grondwetswijziging heeft dan de steun van een tweederde meerderheid in beide Kamers nodig om aangenomen te worden. Wanneer daadwerkelijke invoering plaatsvindt, zullen we u uiteraard berichten. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid