NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Onduidelijkheid over seniorendagen

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

 Seniordagen

In de cao Afbouw is afgesproken dat de seniorendagen per 1 januari 2016 zijn vervallen, maar dat er nog wel een overgangsmaatregel is voor werknemers van 55 jaar en ouder en die op 31 december 2015 al onder de cao vielen. Er was onduidelijkheid hoe deze seniorendagen bij het O&O-fonds via PGGM moesten worden gedeclareerd.

Werknemers van 55 jaar en ouder en die op 31 december 2015 al onder de cao vielen, houden met ingang van 1 januari 2016 recht op het aantal dagen die ze hadden (55 en 56 jaar 12 dagen, 57 jaar en ouder 15 dagen). Bij opname van die dagen krijgt de werknemer 90% van het loon doorbetaald en houdt hij 100% pensioenopbouw. De werkgever kan deze kosten declareren bij het O&O-fonds via PGGM.  

Onlinedesk PGGM aangepast

Hoewel het even wat tijd gekost heeft, heeft PGGM inmiddels in hun Onlinedesk geregeld dat deze dagen nu gedeclareerd kunnen worden en dit geautomatiseerd is om nu goed te laten verlopen. Er is echter veel onduidelijk over de nog niet opgenomen seniorendagen over voorgaande jaren, zoals 2014 en 2015. Als een werknemer in 2015 seniorendagen heeft opgenomen, heeft de werkgever over die dag 100% loon doorbetaald met de daarbij behorende werkgeverslasten. De totale kosten van die dag kan de werkgever, mits dit nog binnen de geldende declaratietermijn gebeurd, tegen 100% vergoeding declareren. 

Oude en nieuwe regeling

Voor zover dergelijke seniorendagen over het verleden nog niet zijn opgenomen en dit nog wel kan (voor meer info zie ons kenniscentrum) ligt dit anders: Bij opname daarvan in 2016 of later moet de werkgever 90% van het loon doorbetalen met 100% pensioenopbouw en kan de werkgever deze kosten vervolgens declareren via PGGM. Het recht op deze dagen is dus op basis van de oude afspraken. De betaling en declaratie gaat echter op basis van de nieuwe regeling.  

Voorbeeld

Werknemer had in 2015 nog recht op 10 seniorendagen. In december 2015 heeft de werknemer daarvan 4 dagen opgenomen. Over deze 4 dagen heeft de werkgever 100% loon doorbetaald aan de werknemer en de bijkomende werkgeverslasten afgedragen. De werkgever kan binnen 6 maanden na opname deze kosten, te weten 100% loon + werkgeverslasten, declareren via PGGM bij het O&O-fonds. De 6 overgebleven dagen neemt de werknemer mee naar 2016 en kan hij dan nog opnemen. Echter, deze dagen zullen betaald worden conform de nieuwe afspraken, dus tegen 90% loon met de bijbehorende werkgeverslasten. Werkgever kan deze kosten ook weer declareren, via PGGM, bij het O&O-fonds. 

Voor meer informatie kunnen leden contact opnemen met onze NOA servicedesk, telefoonnummer 0318-54 73 73.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid