NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Onderzoeksresultaten gezond verwerken van gipsplaten bekend

door: Gert van der Meulen
| Techniek Praktijk

Gipsplaten verwerken

Het verwerken van (grote) gipsplaten door één persoon is door het gewicht van meer dan 25 kg niet toegestaan. Conform de Arbowet moeten gipsplaten door twee personen getild worden. Als de Inspectie SZW bij een controle constateert dat platen door één monteur worden getild, kan dit tot flinke boetes leiden. 

Omdat het verwerken door één persoon in de afgelopen jaren als een soort standaard gold, is er een onderzoek ingesteld: welk formaat en gewicht van een plaat is vanuit gezondheidskundig oogpunt goed te verwerken? De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend en zijn van groot belang voor de sector plafond- & wandmontage. De onderzoeksresultaten worden op 19 april 2017 tijdens de Ledenbijeenkomst Plafond & Wand met u gedeeld. Graag gaan we dan met u in gesprek over de mogelijke vervolgstappen die aan de onderzoeksresultaten verbonden kunnen worden.

Inschrijven voor de ledenbijeenkomst

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid