NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Onder 1 dak, maar er zijn verschillen

door: Gert van der Meulen
| Management

Onder 1 Dak

Met het afsluiten van de nieuwe CAO Afbouw, die op 1 januari 2018 is ingegaan, is ook de natuursteensector opgenomen in de cao. Zodoende vallen nu alle hoofdsectoren hier onder. Er is dus geen aparte CAO Natuursteen meer. Dit betekent echter niet dat alle afspraken voor alle sectoren hetzelfde zijn. 

Tijdens de onderhandelingen is geprobeerd om de afspraken zoveel mogelijk te harmoniseren, zodat deze in de meeste gevallen hetzelfde zijn. Voor een groot deel is dat gelukt. Een aantal zaken zijn, vanwege de (te) grote verschillen die er zaten tussen de oude CAO Afbouw en de oude CAO Natuursteen, niet aangepast. Deze afspraken zijn afzonderlijk in de nieuwe cao opgenomen. De belangrijkste verschillen worden hier nader uiteengezet. 

Arbeidsduur

In de natuursteensector is er sprake van een 37-urige werkweek. De overige sectoren kennen een werkweek van 37,5 uur. Natuurlijk is gekeken wat de consequenties zouden zijn voor het aanpassen van de arbeidsduur als die voor iedereen gelijk zou zijn. Dit heeft echter ook een relatie met het aantal ATV/roostervrije dagen en deze zouden dan ook moeten worden aangepast. Mede door het mogelijk kostenverhogend effect wat een grote aanpassing met zich mee zou (kunnen) brengen, is besloten voorlopig geen aanpassingen in de arbeidsduur te maken. Het blijft dus voor iedereen zoals het was. 

ATV-Roostervrij

Het aantal ATV/roostervrije dagen voor de natuursteen bedroeg in de oude cao maximaal 6. Voor de overige sectoren onder de oude cao Afbouw was dit maximaal 10. Het zonder meer gelijk trekken van het aantal dagen zou ook, ongeacht of het aantal dagen omhoog zou gaan voor de natuursteen of juist omlaag bij de overige sectoren, tot kostenverhoging voor de bedrijven leiden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook hier is dus besloten de verschillen te laten bestaan. Natuursteen dus maximaal 6 ATV/roostervrije dagen en de overige sectoren 10. 

Er is echter nog een verschil bij de behandeling van de ATV/roostervrije dagen. Als een werknemer ziek is op de dag van zijn ATV/Roostervrije dag, geldt voor de natuursteensector dat de werknemer het recht op die dag wel behoudt en later alsnog kan opnemen. Voor de overige sectoren geldt dat de dag komt te vervallen en niet later kan worden opgenomen. 

Beloningsstructuur

In de onderhandelingen met vakbonden was ook de nieuwe loon- en functiestructuur onderwerp van gesprek. Zoals u reeds in het principeakkoord heeft kunnen lezen, is alleen afgesproken om de nieuwe functiestructuur in te voeren en vooralsnog niet een nieuwe loonstructuur waarin ook de natuursteen geïntegreerd wordt. Dit betekent dat zowel de natuursteensector als de overige sectoren hun eigen bestaande loonstructuur houden. De afgesproken cao-verhogingen gelden uiteraard wel voor alle sectoren.

Vierdaagse werkweek voor 59 jaar en ouder natuursteen

In de oude CAO Natuursteen bestond een overgangsregeling voor een 4-daagse werkweek voor werknemers van 59 jaar, die op 5 juli 2016 al aan deze regeling deelnamen. Deze regeling is ook in de nieuwe CAO Afbouw voor de natuursteensector voortgezet en zal dus op termijn vanzelf aflopen. 

Reiskostenvergoeding

In de oude CAO Natuursteen bestond in het kader van reiskostenregeling, die gelijk was als die in de oude CAO Afbouw voor de andere sectoren, een aparte regeling voor het vaste woon-werkverkeer (dus elke dag van huis naar bedrijf en terug). Afhankelijk van de afstand die een werknemer moet reizen geldt een vaste vergoeding per 4 weken/maand. Deze regeling is voor de natuursteensector ook in de nieuwe CAO Afbouw meegenomen, maar geldt dus niet voor de andere sectoren. Voor de bedragen verwijzen wij u naar onze loonwijzer waarin u alle bedragen per sector terug kunt vinden. 

Premie 55- regeling

Hoewel de natuursteensector nu dus in zijn geheel onderdeel uitmaakt van de nieuwe CAO Afbouw, waaronder ook de zogenaamde bedrijfstak-eigenregelingen CAO (BTER), zit er ook nog een verschil in de afronding van de zogenaamde 55-regeling. Deze regeling zorgt er voor dat werknemers sinds 2006 na afschaffing van de VUT en Pré-pensioen toch nog een stukje extra pensioen opbouwen om nog wat eerder te kunnen stoppen. Dit stukje extra opbouw mag nog tot uiterlijk 1 januari 2021 plaatsvinden. Daarna stopt dit. In afwijking van de overige sectoren onder de nieuwe CAO Afbouw geldt dat de natuursteensector nog wel premie hiervoor moet blijven betalen om de regeling af te financieren. 

Conclusie

Hoewel er dus inmiddels een nieuwe CAO Afbouw is waar vier sectoren onder vallen, namelijk; Stukadoren & Afbouw, Vloeren- & Terrazzo, Plafond- & Wandmontage en de ABN Natuursteen, is getracht alles zoveel mogelijk gelijk te trekken. Toch zijn er een aantal verschillen blijven bestaan. Op zich niet zo vreemd. Het zomaar in elkaar schuiven zou bijvoorbeeld tot onvoorziene kostenstijgingen kunnen leiden voor de ene of de ander sector. Dat kan niet de bedoeling zijn. In de komende tijd zal zeker verder gekeken worden naar de mogelijkheden om de verschillen verder te harmoniseren. Tot die tijd is het een kwestie van nog even vasthouden aan bepaalde oude afspraken. 

 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid