NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Noodzaak van AVB/CAR-Verzekering

door: Peter Schoonderwoerd

NOA Verzekeringsdienst 

Vanuit de praktijk merken wij dat er nog weleens onduidelijkheid bestaat wat de dekkingsverschillen zijn tussen een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en een Construction All Risks verzekering (CAR). Wanneer is het wel of niet noodzakelijk om deze verzekeringen af te sluiten?

Als ondernemer kunt u met schadeclaims te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat u tijdens de uitvoering van uw werk schade aan derden heeft veroorzaakt. Dit kan letsel- of zaakschade zijn met alle hieruit voortvloeiende gevolgschade. Met een AVB beschermt u uw bedrijf tegen financiële aanspraken. Echter, zoals bij elke verzekering, zijn er altijd bepaalde standaard uitsluitingen van kracht. In veel polissen is de uitsluiting voor zogenaamde “opzichtschade” opgenomen. Dit is schade aan zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent. Bijvoorbeeld schade aan het bouwwerk waar u zelf mee bezig bent.

Rubriekenverzekering

Wilt u wel dekking hebben voor dergelijke schade dan kan er gekeken worden naar een CAR-verzekering, een zogenaamde rubriekenverzekering. De rubriek “het werk” is verplicht te verzekeren en daarnaast kunt u de polis met een aantal rubrieken uitbreiden (zoals bestaande eigendommen opdrachtgever, hulpmateriaal, aansprakelijkheid en transport). Een CAR-verzekering kunt u op doorlopende basis afsluiten of aflopend. Bij aflopend is een specifiek omschreven project verzekerd. 

Wel of geen CAR-polis afsluiten

Wanneer u wel of geen aanvullende CAR-polis moet afsluiten, is van diverse factoren afhankelijk. Belangrijk is binnen welke hoedanigheid u het werk heeft aangenomen (als hoofd- of als onderaannemer) en wat uw specifieke werkzaamheden zijn. Bent u onderaannemer dan is het verstandig om na te gaan of u valt onder de verzekering van de hoofdaannemer. Zo mag een onderaannemer in veel gevallen de schade niet claimen op de polis van de hoofdaannemer en wordt er ook nog eens het risico gelopen dat de schade op de onderaannemer verhaald wordt. Daarnaast kennen CAR-verzekeringen vaak hoge eigen risico’s. Indien er een bestek van uw opdrachtgever voor handen is, wil deze ook nog wel eens duidelijkheid geven.

Opzichtdekking

Aan de andere kant is het goed om na te gaan of het überhaupt wel wenselijk/noodzakelijk is om een aanvullende CAR-dekking af te sluiten. Als u een goede AVB-verzekering met een ruime “opzichtdekking” heeft dan volstaat dit wellicht ook. Overleg met uw tussenpersoon, of met ons dat brengt u duidelijkheid. In elk geval kunnen wij u aangeven dat bij de NOA Verzekeringsdienst een goed product in de schappen ligt met inderdaad een ruime “opzichtdekking”. 

Column Peter Schoonderwoerd, Afbouwzaken 2 - 2017

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid