NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Nieuwe regels voor transitievergoeding in de maak

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Met het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ook de inmiddels beruchte transitievergoeding ingevoerd. Deze ontslagvergoeding is voor veel mkb-bedrijven een doorn in het oog. 

Het ontslaan van een werknemer is door deze wet moeilijker geworden en het kost door de verplichte transitievergoeding ook nog eens meer. De kroon wordt gespannen door de te betalen ontslagvergoeding als een werknemer na 2 jaar ziekte (en dus 2 jaar loondoorbetaling) niet langer geschikt wordt geacht voor (passende) arbeid binnen het bedrijf. De werknemer moet dan voor zover mogelijk op zoek naar een andere werkgever of kan onverhoopt helemaal niet meer werken. Toch moet de werkgever dan ook de transitievergoeding betalen, een extra kostenpost! 

Eindelijk wijzigingsvoorstellen

Schoorvoetend heeft de politiek inmiddels ook wel in de gaten, dat dit geen goede zaak is. NOA vraagt hiervoor samen met de AFNL continu aandacht. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat Minister Asscher een aantal wijzigingsvoorstellen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd:

  1. Als er in de cao een afspraak is gemaakt over een alternatieve ontslagvoorziening, moet deze op dit moment nog gelijkwaardig zijn aan de waarde van de transitievergoeding. In het voorstel van Asscher is opgenomen dat dit niet langer het geval hoeft te zijn. In de cao Afbouw zijn hierover geen afspraken gemaakt, dus is deze wijziging vooralsnog niet van belang.
  2. Compensatie van de ontslagvergoeding na 2 jaar ziekte vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF). De werkgever moet de werknemer na 2 jaar ziekte dan bij ontslag wel transitievergoeding betalen, maar krijgt de kosten vanuit het collectief gecompenseerd. Als dit voorstel wordt aangenomen, betekent dit een kleine stijging van de AWF-premie. Met deze compensatieregeling wil Asscher slapende dienstverbanden voorkomen, want nu houden werkgevers na 2 jaar ziekte de werknemer onbetaald in dienst om geen transitievergoeding te betalen.

Kamers moeten goedkeuren

De voorstellen zijn weliswaar ingediend, maar nog niet door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd. Zodra dit het geval is, kan de wetswijziging in werking treden. Tot die tijd zitten we nog vast aan de huidige, zeer onwenselijke, wetgeving. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid