NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Nieuwe regels (ERD-WGA)

door: Gert van der Meulen
| Management Personeel

In het kader van de Wet Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) kan de werkgever er voor kiezen om Eigenrisicodrager (ERD) te worden. De werkgever kan zo maximaal 10 jaar lang zelf verantwoordelijk zijn voor de uitkering en re-integratie van langdurige arbeidsongeschikte werknemers.

Deze mogelijkheid bestaat al jaren. Of een werkgever hier wel of niet voor kiest, hangt uiteraard sterk samen met de hoogte van de premie die men moet betalen. Als werkgever kunt u twee maal per jaar kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dit kan per 1 juli of 1 januari. Om eigenrisicodrager te worden, moet u dit wel uiterlijk drie maanden voor 1 juli of 1 januari hebben aangevraagd bij de Belastingdienst. Eén van de verplichtingen is ook dat er een garantieverklaring moet zijn van de verzekeraar. Recentelijk zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanvraagprocedure voor het ERD-WGA-schap. Als u overweegt om Eigenrisicodrager te worden, is het belangrijk hier goed rekening mee te houden. Het gaat met name om de volgende punten:

  1. De termijn voor aanlevering van de garantieverklaring binnen vijf weken na 1 april of 1 oktober is komen te vervallen. In het vervolg moet de aanvraag WGA-erd én de garantieverklaring namens de verzekeraar door de Belastingdienst zijn ontvangen vóór 1 april of 1 oktober.
  2. Wanneer een bestaande WGA-eigenrisicodrager de verzekering wil oversluiten naar een andere verzekeraar is het volgende van belang: de nieuwe garantieverklaring moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór de datum van oversluiten én vóórdat de oude garantieverklaring wordt ingetrokken. Daarnaast moet de datum van intrekking en die van de nieuwe garantieverklaring naadloos op elkaar aansluiten. Als dat niet zo is dan beëindigt de Belastingdienst het WGA-eigenrisicodragen.
  3. Voor starters geldt dat de aanvraag voor WGA-erd én de garantieverklaring door de Belastingdienst moeten zijn ontvangen, vóórdat de 1e werknemer in dienst is.
  4. Wilt u stoppen met het eigenrisicodragerschap voor de WGA? U kunt zich twee keer per jaar bij de Belastingdienst afmelden: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken voor die datum de afmelding bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus uiterlijk 31 maart, of uiterlijk 1 oktober. Houd rekening met het uitlooprisico. Dit betekent dat u na het stoppen van uw eigenrisicodragerschap verantwoordelijk blijft voor de lopende WGA-uitkeringen van uw (ex-)werknemers. Heeft u werknemers die ziek zijn op het moment dat u het eigenrisicodragerschap beëindigt? Het uitlooprisico houdt dan in dat u verantwoordelijk bent voor de re-integratie van deze werknemers als ze ziek blijven en in de toekomst een WGA-uitkering krijgen. De uitkering komt dan nog gedurende 10 jaar voor uw rekening.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid