NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Nieuwe regels collectief ontslag

door: Gert van der Meulen

Sinds 1 april 2014 zijn de regels voor collectief ontslag gewijzigd en geldt daarbij een nieuwe ontslagvolgorde.

Eerst moeten de werknemers, die recht hebben op een AOW-uitkering ontslagen worden. Deze wijziging voorkomt dat een werknemer van 55 jaar of ouder ontslagen kan worden, terwijl zijn collega met een AOW-uitkering mag blijven. Vervallen er bijvoorbeeld 35 banen en hebben 40 werknemers recht op AOW, dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag. Het kabinet past hiervoor het Ontslagbesluit aan.

Collectief ontslag

Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag en het afspiegelingsbeginsel toepassen. Een werkgever kan collectief ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen. Dat zijn bijvoorbeeld een slechte financiƫle situatie, minder werk, automatisering of een bedrijfsverhuizing.

Afspiegelingsbeginsel wordt aangepast

Als 20 of meer mensen tegelijk hun ontslag krijgen, moet de werkgever het zogenaamde afspiegelingsbeginsel toepassen. Werknemers met vergelijkbare functies worden dan in leeftijdsgroepen ingedeeld. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden bij collectief ontslag als eerste ontslagen.

Sinds 1 april 2014 moet de werkgever, nadat hij de uitwisselbare functiegroepen heeft bepaald, eerst vaststellen of er in deze functiegroepen werknemers zitten die recht hebben op AOW. Als dat zo is, komen de AOW'ers als eerste in aanmerking voor ontslag. Vervolgens moet hij de gebruikelijke regels van het afspiegelingsbeginsel toepassen. Om dit mogelijk te maken, heeft de wetgever de leeftijdscategorie van '55 jaar en ouder' gewijzigd in '55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd'.

Regels voor collectief ontslag

Bij collectief ontslag moet de werkgever zich houden aan de regels uit de Wet melding collectief ontslag (Wmco). Zo moet de werkgever collectief ontslag vooraf melden bij UWV en de vakbonden raadplegen. Blijkt achteraf dat werkgever zich niet aan de verplichtingen uit de Wmco heeft gehouden? Dan kan het ontslag worden teruggedraaid.

Ontslaan van personeel is aan veel regels gebonden. Als u daarbij fouten maakt, kan dit vervelend en duur uit pakken. Laat u daarom goed voorlichten over de mogelijkheden die er, afhankelijk van de situatie, zijn.

Bron: Rijksoverheid

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid