NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Nieuwe pensioenregels per 1 januari 2015

door: Webbeheer
| Administratie Personeel

Pensioenregels

De Eerste Kamer heeft eind december 2014 met een ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, Groenlinks en ChristenUnie ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader' (FTK). De wet is per 1 januari 2015 ingegaan. Hiermee komt er een einde aan een jarenlange discussie.

Het FTK is een onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd. Het nieuwe FTK voorziet in noodzakelijk ‘technisch onderhoud’ van het pensioenstelsel.

De belangrijkste verbeteringen zijn

  • Het verspreiden van financiële mee- en tegenvallers over de tijd. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de pensioenuitkering van mensen.
  • Er komen duidelijke, eerlijke en evenwichtige regels voor de indexatie van pensioenen, voor jong en oud.
  • Er komt een stabiele premie.

De pensioenfondsen moeten hun financiële opzet aanpassen aan het nieuwe FTK. Staatssecretaris Klijnsma stemde in met het voorstel om De Nederlandsche Bank te vragen pensioenfondsen toe te laten staan om met de huidige rekenrente (ufr) te blijven rekenen tot begin 2015 en duidelijk wordt met welke rekenrente Brussel komt voor verzekeraars. Zij had de Tweede Kamer al eerder toegezegd te onderzoeken of de verschillende rekenrentes te stroomlijnen zijn. Verder zal zij het nieuwe FTK over 3 jaar evalueren.

Klijnsma lichtte verder toe dat "pensioenfondsen nu kunnen voorkómen dat de pensioenen van gepensioneerden in één klap fors omlaag moeten, terwijl tegelijkertijd wordt geregeld dat er genoeg geld opzij wordt gezet voor de pensioenen van de toekomst. Dat is gunstig voor de jongeren van vroeger en de ouderen van de toekomst."

Het nieuwe FTK is een belangrijke stap vooruit in het pensioendossier, net als de reeds aangenomen wet versterking bestuur pensioenfondsen en de aanpassing van het fiscale kader en het wetsvoorstel aanpassing Pensioencommunicatie dat nu bij de Tweede Kamer ligt.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid