NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Nieuwe calamiteitenregeling zonder overleg tot stand gekomen

door: Gert van der Meulen
| Personeel

In de oude 'Vorst-WW-regeling' regeling konden sectoren per cao bepalen of en wanneer bedrijven gebruik konden maken van de Vorst-WW.

Bij deze nieuwe 'calamiteitenregeling' werd door het ministerie uitgegaan van een eigen risico-periode van vier weken. Voor bedrijven in meerdere sectoren, die bij vorst van een wachttijd van nul dagen ineens vier weken het loon zouden moeten doorbetalen, zou dit grote financiële gevolgen kunnen hebben. Vanuit de branches is hierop o.a. via MKB-Nederland aangegeven dat men toch voor maatwerk blijft gaan en in ieder geval geen langere wachttijd wil dan twee weken.

Tijdens de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer heeft de minister toegezegd nog in overleg te treden met de branches om te kijken of meer maatwerk mogelijk is. Dit zou voor 1 september a.s. gebeuren. Echter bij de brief aan de Tweede Kamer over het Sociaal Akkoord werd, zonder dat hierover overleg met de branches heeft plaatsgevonden, medegedeeld dat de wachttijd in de calamiteitenregeling voor alle sectoren op drie weken was gesteld. Tijdens het overleg met het ministerie dat vorige week heeft plaatsgevonden, bleek dat het ministerie duidelijk een andere visie op het overleggen met branches heeft, dan de branches zelf. Naar het oordeel van de branches is er geen gehoor gegeven aan de motie om met de branches te overleggen. Om dit nog eens duidelijk te maken, is vandaag aan de pers eengezamenlijk persbericht verzonden om zo te proberen de minister alsnog op andere gedachten te brengen en de politiek in beweging te krijgen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid