NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Nieuwe Arbowet: werknemer krijgt recht op second opinion

door: Webbeheer
| Personeel

Nieuwe Arbowet 1-1-2017

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Eén van de veranderingen is dat uw werknemers het recht krijgen om uit eigen beweging een bedrijfsarts te bezoeken, nog voordat ze ziek worden. Bij twijfel over het advies mogen zij een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Wat betekent dit voor u als werkgever? 

In de praktijk wordt een second opinion vaak door een collega binnen de eigen arbodienst uitgevoerd. De nieuwe wet beoogt dat een geheel andere bedrijfsarts dit doet (buiten de muren van de arbodienst). Enerzijds kan dit positief uitpakken: het kan immers lastig zijn om een directe collega te beoordelen. Anderzijds zal de wijziging praktisch gezien de nodige vertragingen kunnen geven.

Second opinion of deskundigenoordeel?

Op dit moment kunnen werknemers bij twijfel ook al een deskundigenoordeel aanvragen bij de verzekeringsarts van het UWV. Wat is het verschil met de second opinion? De scheidslijn hiertussen is nog niet helemaal duidelijk. In hoofdlijn geldt dat als uw werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, hij het deskundigenoordeel mag inzetten. Dit kan bijvoorbeeld als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts dat hij volledig arbeidsgeschikt is.

Vergelijk het met een second opinion aanvragen in een ander ziekenhuis. Maar… wanneer uw werknemer voor welke route kan of moet kiezen, is nog niet helemaal duidelijk. Verder is nog niet uitgewerkt hoe misbruik van de second opinion kan worden voorkomen.

Kosten second opinion voor rekening werkgever

Een second opinion komt geheel voor rekening van de werkgever. Dit is anders dan bij het deskundigenoordeel: daarvoor betaalt de werknemer € 100,- en de werkgever € 400,-. Een advies van een andere bedrijfsarts zal waarschijnlijk vele malen duurder zijn dan een consult bij de eigen bedrijfsarts. Een nieuwe bedrijfsarts is immers nog niet bekend met de situatie en zal zich eerst in het dossier moeten inlezen. Het is een reële vraag of na wijziging van de wet een second opinion niet oneigenlijk ingezet zal worden. Hoe dit uitpakt en wat dan de oplossing zal zijn, moet de toekomst uitwijzen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid