NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Nieuwe algemene voorwaarden zakelijk verkeer

door: Frank Rohof

 

Nieuwe Algemene Voorwaarden

In de afgelopen maanden hebben wij u regelmatig geïnformeerd over het feit dat voor NOA-leden nieuwe algemene voorwaarden voor het Zakelijk Verkeer van toepassing worden. De uiteindelijke toepasselijkheid van deze zakelijke voorwaarden heeft vertraging opgelopen, omdat we de gevolgen van de nieuwe wet AVG voor een deel in de nieuwe leveringsvoorwaarden verwerkt hebben.

Voor NOA-leden worden de volgende algemene voorwaarden gehanteerd:

De nieuwe algemene voorwaarden voor het zakelijk verkeer vervangen de oude algemene voorwaarden zakelijk verkeer van NOA én de voormalige ABN.

Veranderingen in de standaardverwijzing

Zoals gesteld zijn NOA-leden verplicht de algemene consumentenvoorwaarden in het verkeer met de particulier te hanteren. Of de algemene voorwaarden wel of niet zijn gedeponeerd en of de voorwaarden wel of niet aan de consument zijn verstrekt, is in beginsel niet van belang. De consument kan zich altijd op bepalingen in de algemene consumentenvoorwaarden beroepen. Wel adviseren wij leden om een exemplaar van de algemene consumentenvoorwaarden met iedere offerte of opdrachtbevestiging aan een particulier mee te sturen. Doordat NOA-leden de algemene consumentenvoorwaarden verplicht moeten hanteren, behoeft op het briefpapier geen standaardverwijzing meer te worden opgenomen. In een beperkt aantal gevallen zullen de algemene verkoopvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken worden gehanteerd. Leden kunnen deze voorwaarden apart in een offerte of overeenkomst van toepassing verklaren. In dit geval is het ook noodzakelijk dat u een exemplaar van de voorwaarden met de offerte of overeenkomst mee stuurt.

Standaardverwijzing algemene zakelijke voorwaarden

Het is zeer belangrijk dat de zakelijke opdrachtgever voor het afsluiten van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Wij adviseren u daarom altijd een exemplaar van de zakelijke voorwaarden mee te sturen met de offerte of opdrachtbevestiging. Ook is het verstandig om een standaardverwijzing op uw briefpapier op te nemen. Deze standaardverwijzing luidt als volgt:

Op alle offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden zakelijk verkeer gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

De nieuwe algemene voorwaarden zakelijk verkeer worden momenteel gedrukt en een exemplaar van de nieuwe voorwaarden wordt u eerdaags toegestuurd. U kunt nu al meerdere papieren exemplaren kosteloos bestellen bij ons secretariaat. In de volgende uitgave van ons vakblad Afbouwzaken zullen wij ook uitgebreid aandacht besteden aan de nieuwe voorwaarden zakelijk verkeer NOA.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid