NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Na faillissement kunnen werknemers aanspraak maken op transitievergoeding bij doorstartende werkgever

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Transitievergoeding bij faillissement

De rechtbank in Gelderland liet er in een recente uitspraak geen misverstand over bestaan: een doorstartende werkgever moet er rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement worden overgenomen.

Dit heeft te maken met de regel opvolgend werkgeverschap en heeft betrekking op werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden de opvolger te zijn van de vorige werkgever. Betekent dit echter ook dat een doorstartende werkgever na een faillissement bij een ontslagsituatie een transitievergoeding moet betalen die mede gebaseerd is over de dienstjaren die de werknemer bij de gefailleerde werkgever heeft doorgebracht? We hebben er eerder voor gewaarschuwd en ook een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland beantwoordt deze vraag weer met een volmondig “ja”.

Praktijkvoorbeeld

In de uitspraak van de rechtbank ging het om een werkgever die een deel van de activiteiten van een failliete onderneming overnam en 23 van de 51 werknemers een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van drie maanden aanbood. Deze arbeidsovereenkomsten werden vervolgens verlengd met één jaar. Omdat de werkgever er niet in slaagde om de activiteiten rendabel voort te zetten liet hij de werknemers weten dat de arbeidsovereenkomsten niet opnieuw verlengd zouden worden. In de visie van de werkgever was hij geen transitievergoeding verschuldigd nu de arbeidsovereenkomsten nog geen twee jaar hadden geduurd. Bovendien, zo betoogde de werkgever bij de rechtbank, is een werkgever volgens de wettelijke regels geen transitievergoeding verschuldigd bij een faillissement.

Opvolgend werkgeverschap werkt door bij faillissement

De werknemers beriepen zich echter op het leerstuk van opvolgend werkgeverschap. Volgens hen hoeft de gefailleerde werkgever inderdaad geen transitievergoeding te betalen, maar gaan de dienstjaren die voor het faillissement zijn opgebouwd wel mee over naar de doorstartende werkgever. Als die vervolgens tot ontslag besluit, zal hij wel degelijk een transitievergoeding moeten betalen gebaseerd op alle dienstjaren, aldus de werknemers.

Volle arbeidsduur vóór faillissement telt mee

De rechtbank stelde de werknemers volledig in het gelijk. Volgens de rechtbank hebben de wettelijke bepalingen rondom de transitievergoeding onmiddellijke werking en moeten ook de dienstjaren van voor 1 juli 2015 meegeteld worden om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen. Met een verwijzing naar het begrip opvolgend werkgeverschap concludeert de rechtbank dat de wetgever niet de bedoeling heeft gehad om een “knip” aan te brengen in het opvolgend werkgeverschap voor en na het faillissement. De volle arbeidsduur van voor het faillissement telt dus mee bij het bepalen van de transitievergoeding.

Dure fout

De werkgever kreeg een flinke rekening gepresenteerd door haar verkeerde inschatting van haar juridische positie. In plaats van een geruisloze beëindiging van 23 dienstverbanden zonder verdere financiële consequenties veroordeelde de rechtbank de werkgever tot het betalen van een totaalbedrag van ruim € 340.000,- aan (transitie)vergoedingen.

Bron: Ontslag.nl 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid