NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Mogelijkheid éénjarig WGA-voordeel afgekapt

door: Gert van der Meulen
| Personeel

In een kamerbrief heeft minister Asscher een maatregel aangekondigd om te voorkomen dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 vanwege financieel voordeel voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van UWV. Geregeld wordt dat werkgevers in alle gevallen ten minste drie jaar bij UWV verzekerd moeten zijn, alvorens zij toestemming kunnen krijgen om weer eigenrisicodrager te worden.

Minister Asscher schrijft in een kamerbrief dat hij de situatie waarin werkgevers voor één jaar naar UWV overstappen voor financieel voordeel zeer onwenselijk acht. De minister wil juist de focus van werkgevers verleggen van financieel voordeel voor de korte termijn naar preventie en re-integratie. Om de route voor éénjarig financieel voordeel af te sluiten zal voor alle werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap eindigt een minimale terugkeerperiode naar de publieke verzekering bij UWV van drie jaar gaan gelden.

Eigenrisicodragerschap

Dit betekent dat werkgevers die per 1 januari 2016 de publieke verzekering bij UWV instromen pas per 1 januari 2019 opnieuw eigenrisicodrager kunnen worden. Deze werkgevers betalen vanaf 1 januari 2017 nog minimaal twee jaar de meer marktconforme premie volgens de nieuwe systematiek zoals die is aangekondigd per kamerbrief van 22 juni 2015. Ook werkgevers waarvan reeds eerder het eigenrisicodragerschap is geëindigd, krijgen pas toestemming om eigenrisicodrager te worden wanneer zij ten minste drie jaar publiek bij UWV verzekerd zijn geweest.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid