NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Mogelijk uitstel hervorming arbeidscontracten

door: Webbeheer
| Personeel

De nieuwe regel is een afspraak uit het vorig jaar gesloten sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners. De maatregel moet voorkomen dat mensen lang in tijdelijke contracten blijven zitten. Zo is het nu nog mogelijk om werknemers voor drie jaar of drie tijdelijke contracten te geven. Straks wordt dit maximaal twee jaar. 

Uitstel geeft arbeidsmarkt meer lucht

Van Nieuwenhuizen vreest dat door deze zogeheten ketenbepaling mensen sneller op straat komen te staan: “Ik ben bang, gezien de huidige economische omstandigheden dat mensen met deze nieuwe bepaling eerder kans lopen om hun baan te verliezen na twee jaar”, aldus de VVD'er. “Door de ketenbepaling een jaar uit te stellen denk ik dat dit iets meer lucht zal geven op de arbeidsmarkt. Vooral voor jongeren en ouderen is dat in deze tijd welkom.”

Door D66 is al aangegeven dat de partij wenst dat daarnaast de nieuwe arbeidscontractregels snel worden geëvalueerd om te bezien of ze wel het gewenste effect hebben. En het CDA vindt een jaar uitstel niet voldoende en wil helemaal van de nieuwe regels af Tweede Kamerlid Heerma meldde: “De positie van jongeren op de arbeidsmarkt zal verslechteren. Een slecht idee een jaar uitstellen maakt het niet ineens een goed idee.

Ontslagrecht

VVD en D66 willen met het uitstel de nieuwe contractregels tegelijk laten ingaan met het nieuwe ontslagrechtsysteem, een andere afspraak uit het sociaal akkoord. Van Nieuwenhuizen verwacht dat het dan voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen. Onduidelijk is of een meerderheid in de Kamer het voorstel zal steunen. De coalitie heeft eerder afspraken gemaakt met sociale partners en de begrotingspartijen D66, ChristenUnie en SGP over de hervorming van de arbeidsmarkt. Woensdag debatteert de Tweede Kamer hierover met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). In de wet wordt verder geregeld dat het ontslagrecht wordt versoepeld. Zo worden ontslagvergoedingen afgeschaft en vervangen door transitievergoedingen.

NOA heeft al vaker aangegeven tegen invoering van transitievergoedingen te zijn. Het standpunt van CDA, om de nieuwe regels helemaal niet in te voeren, zijn wij het geheel mee eens.

Bron: NU.nl 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid