NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Modernisering Ziektewet kan duur uitpakken

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Ziektewet

In de afbouwsector wordt (en werd) veel gewerkt met oproepkrachten en contracten voor bepaalde tijd. Werknemers, die ziek waren bij beëindiging van het tijdelijk contract, werdenop de laatste dag van het contract ziek gemeld bij het UWV. In de meeste gevallen hoorden werkgevers daar niets meer van. Dat is met de nieuwe Ziektewet wel anders...

In de oude situatie werd de eventuele ziektewetuitkering die de ex-werknemer ontving betaald uit het collectieve sectorfonds. Uit dit fonds werden ook de eerste zes maanden van een WW-uitkering betaald. Doordat de duur van de ziektewetuitkering en de instroom in de WIA/WGA van deze werknemers aanmerkelijk hoger lag dan gemiddeld, is bekeken hoe dit kon worden aangepast.

Instroom WIA/WGA

De uitkomst was voor de hand liggend: ‘maak de ex-werknemer in ieder geval financieel verantwoordelijk voor de instroom in de WIA/WGA’. Sinds 1 januari 2014 is dit door de invoering van de ‘wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ (wet BeZaVa) gerealiseerd. Dit heeft nogal gevolgen voor de werkgever. In het uiterste geval kan het er namelijk toe leiden dat u twaalf jaar lang de financiële consequenties moet dragen van het ziekmelden bij de uitdiensttreding van uw ex-werknemer met een contract voor bepaalde tijd. Hoe dit mogelijk is, leggen we graag uit.

Vangnetters

In de wet BeZaVa worden de volgende werknemers als vangnetter beschouwd:

  • Werknemers met een vast contract, die ziek uit dienst gaan en nog geen twee jaar ziek zijn geweest.
  • Werknemers/flexwerkers met een contract voor bepaalde tijd, die aan het eind van het contract ziek uit dienst gaan.
  • Ex-werknemers die zich binnen vier weken na einde dienstverband alsnog ziek melden bij het UWV.

Gedifferentieerde premies

Als uw voormalig werknemer tot de bovenstaande categorie gaat behoren, dan wordt u als ex-werkgever financieel verantwoordelijk gesteld voor de ziektewetuitkering. Dit is zelfs het geval als een werknemer gezond uit dienst gaat en hij binnen vier weken alsnog ziek wordt. Het financieel verantwoordelijk maken doet de overheid door het invoeren van gedifferentieerde premies [link naar /kenniscentrum/gedifferentieerde-sectorpremies-wga-vast,-wga-flex-en-zw-flex-bekend/]. 

Voor de WGA-flex kunt u tot 1 januari 2016 geen eigenrisicodrager worden. Daarna wordt de WGA-flex samengevoegd met de WGA-vast premie. Dit geldt voor werknemers die na twee jaar ziekte pas uit dienst gaan. Vanaf dat moment kunt u kiezen voor eigenrisicodragerschap. Of dat zinvol is, kan pas te zijner tijd beoordeeld worden.  

Verleden bepaalt de rekening voor de toekomst

Voor het bepalen van de hoogte van de gedifferentieerde premies kijkt het UWV twee jaar terug. Dus voor de premie van 2014 is gekeken naar uw instroom over het jaar 2012. In 2015 zal gekeken worden naar 2013. In dit geval heeft u dus geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de premie voor 2014. De ziektegevallen van 2012 zijn onomkeerbaar, maar bepalen wel uw rekening voor 2014. Dit zal ook het geval zijn voor de premie van 2015. Niet alleen de instroom in de ziektewet uit het verleden bepaald de hoogte van de gedifferentieerde premie, ook de grootte van het bedrijf speelt een rol.

Beperken (financiële) aansprakelijkheid

Hoewel in veel gevallen de werknemers uit dienst zijn en het UWV dan alles overneemt, kunt u weinig invloed uitoefenen. Toch zijn er wel mogelijkheden om te proberen de schade te beperken:

  • Registreer welke werknemers ziek uit dienst zijn gegaan;
  • Probeer met de werknemer, die ziek uit dienst is gegaan, contact te houden over de voortgang van zijn ziekte;
  • Continueer de re-integratie activiteiten waarmee u bent begonnen voor een snellere werkhervatting;
  • Neem een verzuimbeding op in de arbeidsovereenkomst. Een ex-werknemer, die ziek wordt binnen vier weken na uitdiensttreding, is dan verplicht dit bij u te melden;
  • Check de lijst met ex-werknemers, die de Belastingdienst bij de brief stopt over uw gedifferentieerde premie, of de genoemde werknemers terecht op de lijst staan. Werknemers met een ziektewetuitkering die betaald is vanwege zwangerschap of orgaandonatie vallen bijvoorbeeld niet onder deze regeling. 

Helaas heeft de overheid met de modernisering van de ziektewet hun probleem op het bordje van de werkgever geschoven. Maakt u bewust gebruik van tijdelijke krachten om bepaalde risico’s uit te sluiten? Dan wordt het u nu zeker niet gemakkelijker gemaakt. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid