NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Minerale wol slecht voor de gezondheid?

door: Gert van der Meulen
| Praktijk Werkvoorbereiding

Minerale wol

‘Het gebruik van minerale wol zou schadelijk zijn voor de gezondheid.’ Met deze uitspraak lieten de media iedereen opschrikken die zich bezighoudt met de isolatie van woningen en gebouwen. Maar is minerale wol ook écht slecht voor de gezondheid?

Onder de term minerale wol wordt verstaan: glaswol en steenwol. Omdat de overheid het besluit heeft genomen dat de bestaande woningvoorraad grootscheeps moet worden verduurzaamd, luidde een achttal gezaghebbende experts de noodklok bij het kabinet. Volgens hen blijkt uit allerlei onderzoeken dat het gebruik van glas- en steenwol kan leiden tot huid- en longaandoeningen, zoals longfibrose. Volgens hen is dit ook al veel langer bekend, maar is hier niets mee gedaan. De experts willen dat er nu eerst een onderzoek komt naar de gezondheidseffecten, voordat het isolatieprogramma daadwerkelijk van start gaat. Kranten, radio en televisie doken er meteen bovenop: de koppen dat minerale wol schadelijk is voor de gezondheid vielen bij iedereen rauw op het dak.

Een bedreiging voor afbouwers?

Bedrijven in onze afbouwsector hebben - zeker bij het plaatsen van wanden - regelmatig te maken met het verwerken van isolatiemateriaal. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van glas- en steenwol. Bij het verschijnen van dergelijke krantenkoppen rijst dan dus direct de vraag of er bij verwerkers mogelijk sprake zou kunnen zijn van gevaar voor de gezondheid. Of bestaan er al gezondheidsklachten die uit het verwerken van minerale wol kunnen voortvloeien? De stichting Arbouw monitort al jaren - onder meer door de gegevens uit de PAGO’s (het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) - de gezondheid van werknemers in de afbouw en tot op heden is er voor zover nu bekend geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van dergelijke klachten.

Tref wél voorzorgsmaatregelen!

Hoewel er op dit moment geen gegevens bekend zijn waaruit zou blijken dat er sprake is van gezondheidsklachten ten gevolge van het gebruik van glas- en steenwol, betekent dit niet dat men de materialen zonder meer kan verwerken! Bij het aanbrengen van glas- en steenwol moeten verwerkers (dus zowel werknemers als OZP-ers) de juiste voorzorgsmaatregelen treffen.

Meer info

In de Arbocatalogus Afbouw staat vermeld welke voorzorgsmaatregelen u moet treffen bij het verwerken van isolatiemateriaal. Bij een juist gebruik kunt u de mogelijke risico’s goed aanpakken en dus problemen voorkomen.

Op de website van minerale wol vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en veiligheidsvoorschriften.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid