NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Milieu-investeringsaftrek

door: Gert van de Bovenkamp
| Administratie Management

MIA

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van Agentschap NL.

Voorwaarden
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.300 zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

 1. Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij het AgentschapNL.
 2. U krijgt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
 3. U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van Agentschap NL.

Let op! In de aangifte vennootschapsbelasting 2012 en de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 is te weinig ruimte om het volledige meldingsnummer MIA/VAMIL aan te geven. Als u een meldingsnummer wilt invullen en u hebt niet genoeg ruimte om het nummer volledig in te vullen, dan laat u de eerste 2 cijfers na de letter weg. Deze 2 cijfers zijn onderdeel van de jaaraanduiding.Voorbeeld

Het meldingsnummer van uw investering is 'M201298744'. In uw aangifte over 2012 vult u in: 'M1298744'.

Meer informatie

 • Meer informatie over de MIA/VAMIL vindt u op www.agentschapnl.nl/vamilmia
 • Hebt u fiscale vragen over de MIA/VAMIL? Bel dan de Belasting
  Telefoon: 0800 - 0543

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid