NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Meldingsplicht voor grote buitenlandse bedrijven in Nederland

door: Gert van der Meulen
| Management

 

 

Meldingsplicht buitenlandse bedrijven

Buitenlandse bedrijven krijgen een meldingsplicht als zij tijdelijk werk doen in Nederland. Kleine bedrijven zullen hiervan worden uitgezonderd.

Zo moet een eigenaar van een Duits bedrijf dat in Nederland een tunnel bouwt, melden welke medewerkers aan de tunnel werken en hoe lang ze komen werken. Door invoering van deze plicht kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben en daarmee voldoen aan de Europese detacheringrichtlijn. 

In oktober 2015 stuurde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit wetsvoorstel aan de Raad van State en deze maand heeft hij zijn voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Nederland volgt eindelijk andere lidstaten 

In 18 andere EU-lidstaten is er al zo’n meldingsplicht. Nederlandse afbouwers die in België of Duitsland aan het werk gaan, hebben hier al mee te maken. Er gelden voor ons heel wat regels om over de grens te werken. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting dat Nederlandse werknemers op een Belgische bouwplaats een Construbadge moeten hebben. NOA heeft al vaker aan de politiek aangegeven, dat wij het belangrijk vinden dat buitenlandse bedrijven ook niet zomaar in Nederland aan het werk kunnen. 

Eerlijke concurrentie

De plicht gaat in zodra het ICT-systeem af is waarmee de meldingen worden geregistreerd. Dit systeem zorgt ervoor dat de administratieve lasten voor bedrijven laag zijn. Het wetsvoorstel regelt verder dat het gemakkelijker wordt om vanaf 1 juli 2016 boetes over de grens te innen. Daarmee wil het kabinet de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in Europa bestrijden. Er moet gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek worden betaald. De Europese Commissie komt naar verwachting in maart dit jaar met voorstellen om het vrij verkeer van diensten en werknemers eerlijker te maken. Op 19 en 20 april wordt hierover gesproken tijdens de Europese Informele Raad in Amsterdam die minister Asscher voorzit.

Steun vanuit Europa

In juni 2015 werd al bekend dat het voorstel van Asscher om de Europese detacheringsrichtlijn aan te passen om oneerlijke concurrentie te voorkomen, steun krijgt van Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk. De minister heeft toen zijn ideeën voor een verandering van de richtlijn, ondertekend door de verschillende Europese ministers, aan Europees Commissaris Thyssen gestuurd.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid